Puu, mis kannab head vilja

Õpetajate streik Kaarli Koolis

Nagu laiemale üldsusele teada, on Eesti Haridustöötajate Liit välja kuulutanud üldhariduskoolide haridustöötajate tähtajatu streigi alates 22.01.2024.
Erakoolina ei ole meil riigiga tööandja-töövõtja suhet, samas toetab riik suures mahus ka erakoole just õpetajate palga maksmisel.

Erakoolina oleme solidaarsed streikivate haridustöötajate nõudmistega, toetame kokkulepetest kinnipidamist, õpetajate töö väärtustamist ja haridusasutuste finantseerimismudeli nüüdisajastamist lähtuvalt ühiskonna poolt koolidele kasvanud ootustest.
Peame oluliseks, et haridusvaldkond oleks Eesti riigieelarve prioriteediks ja riiklik rahastus jõuaks võrdsetel alustel kõikide koolipidajateni, seda nii alus- kui üldhariduses.
Oma tegevuse streigi tingimustes korraldame lähtudes õpetajatevahelistest kokkulepetest, lapsevanemaga sõlmitud lepingutest ja õpilaste õigusest saada head haridust turvalises keskkonnas.
Lähtuvalt eelnevast soovime oma kooli õpetajaskonnaga väljendada oma solidaarsust ja korraldada ühepäevase toetusstreigi osaledes meeleavaldusel 22. jaanuaril.

Seega on esmaspäeval, 22.01.2024 Kaarli Kool streigi tõttu suletud. Kutsume üles ka kõiki õpilasi ja lapsevanemaid võimalusel sellel päeval meeleavaldusel osalema.
Alates teisipäevast, 23. jaanuarist, töötab kool jälle tavapäraselt oma päevakava kohaselt. Kui meie hulgas on õpetajaid, kes soovivad streigiga pikemalt liituda, siis aktsepteerime seda ja need tunnid asendatakse.

Loodame teie mõistvale suhtumisele,
õpetajate nimel
Signe Aus

Ostukorv
Scroll to Top