Puu, mis kannab head vilja

Õppesisu

Õppetöö Kaarli Gümnaasiumis toimub nii auditoorselt koolis, iseseisva tööna kui ka väljaspool kooli (õppekäigud, praktikumid jms ). Kokkuleppel toimuvad õppetegevused ka koolivälisel ajal.

 

Kaarli Gümnaasiumi õppekava koosneb kolmest osast.

RIIKLIKU ÕPPEKAVA KOHUSTUSLIKUD KURSUSED 

Võõrkeelena õpetatakse A-keelena inglise või saksa keelt, B-keelena saab õppida inglise, saksa või vene keelt (võimalikud ka individuaalsed kokkulepped).

Kaarli Gümnaasiumis õpetatakse laia matemaatikat.

KOOLI KURSUSED 

Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtud kursustele oleme gümnaasiumi õppekavasse valinud ained, mis lähtuvalt meie kooli visioonist toetavad õpilase isiklikku arengut, avardavad silmaringi ning aitavad teha elus valikuid ja võtta vastutust. 

 • väärtus- ja usundiõpetus (moraal ja eetika, religiooni- ja kultuurilugu, erinevad usundid)
 • filosoofia (elu suured küsimused filosoofias, filosoofiline mõtlemine ja selle kujunemine, argumenteerimine)
 • psühholoogia ja hingehoid (inimese loomus, rõõmude ja muredega hakkama saamine, vaimne tervis ja selle eest hoolitseine)
 • kogemusõpe (töövarjupäevad, töö vabatahtlikuna, vastutuse võtmine koolielus, loodus- ja  keskkonnaprojektid)
 • meedia (kommunikatsiooni alused, erinevad meedia vormid, meediakriitika)
 • õpi-  ja koostööoskused (õpioskused, ajajuhtimine, meeskonnatöö, avalik esinemine)
 • mentorlus (rühma ja individuaalne mentorlus)
 • ettevõtlus (majanduse põhitõed, ettevõtlikkus ja rahatarkus)
 • digimaailm (digitaalsed keskkonnad, digiturvalisus, digitaalne looming)
 • ladina keel (sissejuhatav algkursus)

VALIKKURSUSED

Kaarli Gümnaasiumi valikainete kursuseid saavad õpilased oma huvist lähtuvalt valida järgnevast loetelust:  

 • oma kooli valikkursused (näiteks: toitumisõpetus, fotograafia, 3D printimine, robootika jne)
 • Rocca al Mare Kooli valikkursused
 • Eesti ülikoolide pakutavad kursused 
Shopping Cart
Scroll to Top