Puu, mis kannab head vilja

Õppesisu

Õppetöö Kaarli Kooli gümnaasiumis toimub nii auditoorselt koolis, iseseisva tööna kui ka väljaspool kooli (õppekäigud, praktikumid jms ). Kokkuleppel toimuvad õppetegevused ka koolivälisel ajal.

Kaarli Kooli gümnaasiumi õppekava koosneb kolmest osast:

1.RIIKLIKU ÕPPEKAVA KOHUSTUSLIKUD KURSUSED 

Võõrkeelena õpetatakse A-keelena inglise keelt, B-keelena saab õppida saksa või vene keelt (võimalikud ka individuaalsed kokkulepped).

2.KOOLI KURSUSED 

Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtud kursustele oleme gümnaasiumi õppekavasse valinud ained, mis lähtuvalt meie kooli visioonist toetavad õpilase isiklikku arengut, avardavad silmaringi ning aitavad teha elus valikuid ja võtta vastutust. 

 • väärtus- ja usundiõpetus (moraal ja eetika, religiooni- ja kultuurilugu, erinevad usundid)
 • filosoofia (elu suured küsimused filosoofias, filosoofiline mõtlemine ja selle kujunemine, argumenteerimine)
 • psühholoogia ja hingehoid (inimese loomus, rõõmude ja muredega hakkama saamine, vaimne tervis ja selle eest hoolitseine)
 • kogemusõpe (töövarjupäevad, töö vabatahtlikuna, vastutuse võtmine koolielus, loodus- ja  keskkonnaprojektid)
 • meedia (kommunikatsiooni alused, erinevad meedia vormid, meediakriitika)
 • õpi-  ja koostööoskused (õpioskused, ajajuhtimine, meeskonnatöö, avalik esinemine)
 • mentorlus (rühma ja individuaalne mentorlus)
 • ettevõtlus (majanduse põhitõed, ettevõtlikkus ja rahatarkus)
 • ladina keel (sissejuhatav algkursus)

3.VALIKKURSUSED

Kaarli Kooli gümnaasiumi valikainete kursuseid saavad õpilased oma huvist lähtuvalt valida järgnevast loetelust:  

 • Kaarli Kool pakub valikkursuseid koostöös Rocca al Mare Kooliga, kursused toimuvad nii Kaarli Koolis kui Rocca al Mare Koolis. Igal aastal saab valida ligi 30 valikkursuse hulgast.
 • Edumuse kursused
 • Eesti ülikoolide pakutavad kursused 
Ostukorv
Scroll to Top