Puu, mis kannab head vilja

Kodukord

Kaarli Kooli kodukord

Kaarli Kooli kodukord on kokkuleppeliseks aluseks kõigile koolikogukonna liikmetele ühist õppimist, töötamist ja koos tegutsemist soodustava koduse ja turvalise keskkonna loomiseks.

Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel ning lähtudes kooli alusdokumentides välja toodud väärtustest, põhimõtetest ja kooli eripärast.

Kodukorras on määratletud Kaarli Kooli kindlad ootused õpilaste ja kooli töötajate suhtes.

Kooli kodukorda järgivad kõik koolikogukonna liikmed: õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli koduleheküljel Internetis ja kooli raamatukogus. Kooli kodukord on väljas nähtavas kohas kooli ruumides.

Kui kodukord mõne olukorra kohta otseselt juhiseid ei anna, tuleb lähtuda Kaarli Kooli deklareeritud väärtustest ja põhimõtetest, mis on kirjas kooli arengu- ja õppekavas.

Lähtume põhimõttest: meie kooli heaolu ja maine sõltub igaühest meist.

Kaarli Kooli kodukorra leiab allolevalt lingilt:

Kaarli Kooli Kodukord

Ostukorv
Scroll to Top