Puu, mis kannab head vilja

Vastuvõtt

Kaarli Kool ei ole piirkonnakool. Kooli võetakse vastu õpilased elukohast sõltumata.
Igal sügisel komplekteeritakse üks keskmiselt 22 õpilasega klass.

Laste vastuvõtt Kaarli Kooli toimub vestluste alusel lapse ja lapsevanematega ning järjekorra alusel. Võimalusel eelistatakse Kaarli Koolis käivate laste õdesid ja vendi, EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse liikmete lapsi ning vastuvõtmisel põhikooli osasse Kaarli Kooli lasteaias käinud lapsi. Eelistuse kohaldamiseks peab laps olema kooli järjekorda pandud hiljemalt 1. oktoobriks vastuvõtuaastale eelneval aastal.

Kaarli Kool on orienteeritud perekondadele, kes peavad oluliseks kristlikku maailmavaadet ning lähtuvad oma kasvatuspõhimõtetest kristlikust väärtussüsteemist.

Vastuvõtt 2024/2025. õppeaastaks:

Lapse kandideerimiseks Kaarli Kooli esitab lapsevanem kooli järjekorraankeedi paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult: info@kaarlikool.ee.

Esimesse klassi kandideerimiseks saab last registreerida sünnist alates vastuvõtuaasta 31. jaanuarini.

Meile on oluline lapse kooliküpsus, toimetulek kollektiivis (sotsiaalsed oskused) ja valmidus/tahe kooliteed alustada. Vastuvõtuprotsessi raames viime läbi koolivalmidusvestlused lastega ja tutvumisvestlused lapsevanematega.

7. veebruaril toimub tutvumishommik lastele, mille raames viiakse läbi ka koolivalmidusvestlused (v.a. Kaarli Kooli lasteaia ja eelkooli lastele, kellega on vastavad vestlused varasemalt läbi viidud). Täpse kuupäeva anname teada kodulehekülje kaudu jaanuari alguses ja kõigile registreerunutele kirja teel jaanuari lõpus.

Seejärel, 12.-15. veebruaril toimuvad tutvumisvestlused lapsevanematega (eelnevalt kirjateel kokkulepitud aegadel).

Nii eelkooli- kui ka lasteaialaste kooliküpsustestid viiakse läbi juba varasemalt eelkooli-/lasteaiapäeva sees. 

Õppekoha vastuvõtmise kinnitab lapsevanem kooli ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisega ning esimese sissemakse tasumisega hiljemalt 1. maiks.

Kaarli Kooli vastuvõtuvõtmise ja sealt väljaarvamise tingimused ja kord

kooli järjekorra ankeet

Ostukorv
Scroll to Top