Home » Vastuvõtt

Vastuvõtt

Kaarli Kool ei ole piirkonnakool. Kooli võetakse vastu õpilased elukohast sõltumata.
Igal sügisel komplekteeritakse üks keskmiselt 20 õpilasega klass.

Laste vastuvõtt Kaarli Kooli toimub vestluste alusel lapse ja lapsevanematega ning järjekorra alusel. Võimalusel eelistatakse Kaarli Koolis käivate laste õdesid ja vendi, EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse liikmete lapsi ning vastuvõtmisel põhikooli osasse Kaarli Kooli lasteaias käinud lapsi. Eelistuse kohaldamiseks peab laps olema kooli järjekorda pandud hiljemalt 1. oktoobriks vastuvõtuaastale eelneval aastal.
Kaarli Kool on orienteeritud perekondadele, kes peavad oluliseks kristlikku maailmavaadet ning lähtuvad oma kasvatuspõhimõtetest kristlikust väärtussüsteemist.

Lapse kandideerimiseks Kaarli Kooli esitab lapsevanem kooli järjekorraankeedi paberkandjal allkirjastatult või elektrooniliselt digiallkirjastatult: [email protected].

Esimesse klassi kandideerimiseks saab last registreerida sünnist alates vastuvõtuaasta 31. jaanuarini.

Vestluse käigus lapsevanematega tutvustatakse lapse perekonnale põhjalikult Kaarli Kooli õppe- ja kasvatuslikke põhimõtteid ning selgitatakse perekonna ja kooli vastastikuseid ootusi. Infotund kõigile lapsevanematele toimub 23. jaanuaril 2019 kell 17:00.

Kooli kandideerivate laste tutvumisvestlus, mille eesmärk on tutvumine lapsega ja tema kooliküpsuse hindamine, toimub 13. veebruaril ajavahemikus 15:00-17:00.

Tutvumisvestlused lapsevanematega, mille käigus tutvustatakse lapse perekonnale Kaarli Kooli õppe- ja kasvatuslikke põhimõtteid ning selgitatakse perekonna ja kooli vastastikuseid ootusi, toimuvad 15.-16. veebruaril.

Õppekoha vastuvõtmist Kaarli Koolis kinnitab lapsevanem kooli ja lapsevanema vahelise lepingu sõlmimisega ning esimese sissemakse tasumisega hiljemalt 1. maiks.

Kaarli Kooli vastuvotu tingimused ja kord
Kooli jarjekorra ankeet (PDF)
Kooli jarjekorra ankeet (DOC)