Puu, mis kannab head vilja
Õppekorraldus

Õppekorraldus

Meie lasteaed on eelkõige mõnus kodune kollektiiv, kus esmatähtsaks peetakse lapse turvalist arengut kristlike väärtusi hindavas keskkonnas. Tahame last toetada tema arengus iseseisvaks ainulaadseks isiksuseks. On loomulik, et meie õpetajad on ise kiriku liikmed ning põhiline suunamine toimubki õpetajate endi maailmavaate ja eeskuju kaudu.

Lasteaia lapsed jagunevad vastavlt vanusele viie rühma vahel, mis paiknevad kahes majas. Mõlemas majas tegutseb väike ja mõnus seltskond ning on võimalik iga lapsega individuaalselt tegeleda ning tema ealistest iseärasustest lähtuda.

Lapse koolivalmidus tähendab eelkõige sotsialiseerumiskogemustel põhinevat kollektiivi tunnetust ning eneseteenindusega hakkamasaamist. Need on ka meie põhilised eesmärgid õpitegevuse kõrval. Püüame anda lapsele oskused julgelt ja loovalt mõelda ja tegutseda; oskuse käituda erinevates olukordades sallivalt ja vastavalt kristlikule moraalile.

Lasteaia õppeprogramm lähtub koolieelse lasteasutuse õppekavast õppeprogrammist ning annab vajaliku ettevalmistuse koolitee alustamiseks.

Väga oluliseks peame kodu ja lasteaia ühistööd. See tähendab, et ootame lapsevanematelt igakülgset kaasaelamist ja abi oma lapse arendamisel ning loodame tihedale koostööle parima tulemuse saavutamiseks.  

Lasteaia päev algab ühe maja rühmadele ühise päevateema lahtimõtestamisega ning jätkub eraldi vastavalt päevaplaanile. Igal nädalal on oma teema, millega seostuvad kõik õppevaldkonnad. Nädalateemad koonduvad omakorda ühiseks kuu teemaks. Kord nädalas võetakse nädala teema kokku mõne ühise ettevõtmisega.  

Traditsiooniks on saanud ühiselt tähistada rahvakalendri ja kirikuaasta tähtpäevi, toimuvad ühised perepeod, ekskursioonid ja väljasõidud.

Meie lasteaeda võib võrrelda õunapuuga, mis kannab head vilja.
“Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.” Psalm 1:3

Kaarli Kooli lasteaed asub kesklinnas kahes eraldiseisvas hoones  Kaarli kiriku vahetus läheduses. Asukoht  võimaldab avardada laste silmaringi  läbi erinevate õppekäikude muuseumitesse, teatritesse, kirikutesse jne. Samas asuvad lasteaia  läheduses looduskaunid pargid, andes võimaluse füüsiliseks tegevuseks ja keskkonnaõppeks.

Nooremate rühmade ( 1,5 – 4 aastased) kasutada on heas korras ruumid Koidu tänaval, kus 2009 aasta alguses teostati kapitaalremont.
Lasteaia põhiruumidesToompuiesteel, kus 2014. aasta suvel toimus kapitaalremont,  tegutseb  3 vanemat rühma ( 4 – 7 aastased).

Kõik lasteaia kasutuses olevad ruumid on heas korras, sisustatud laste vajadusi ja huve silmas pidades koduselt, soojalt ja loodussõbralike materjalidega. Värvivalik on pastelne ja soe lähtudes lasteaia sümboolikast tulenevast värvipaletist.

Lasteaed kasutab õuetegevuste läbiviimiseks naabruses olevaid linna parke, mis on heakorrastatud ja varustatud laste mänguväljakutega. Pargid võimaldavad ka häid sportimisvõimalusi.

Lasteaial on oma sümboolika: värvid, logo, laul ja tunnuslause.

Shopping Cart
Scroll to Top