Puu, mis kannab head vilja

Õppekorraldus

Meie lasteaed on eelkõige mõnus kodune kollektiiv, kus esmatähtsaks peetakse lapse turvalist arengut kristlike väärtusi hindavas keskkonnas. Tahame last toetada tema arengus iseseisvaks ainulaadseks isiksuseks.

Lasteaia lapsed jagunevad vastavlt vanusele viie rühma vahel, mis paiknevad kahes majas. Mõlemas majas tegutseb väike ja mõnus seltskond ning on võimalik iga lapsega individuaalselt tegeleda ning tema ealistest iseärasustest lähtuda.

Lapse koolivalmidus tähendab eelkõige sotsialiseerumiskogemustel põhinevat kollektiivi tunnetust ning eneseteenindusega hakkamasaamist. Need on ka meie põhilised eesmärgid õpitegevuse kõrval. Püüame anda lapsele oskused julgelt ja loovalt mõelda ja tegutseda; oskuse käituda erinevates olukordades sallivalt ja vastavalt kristlikule moraalile.

Lasteaia õppeprogramm lähtub koolieelse lasteasutuse õppekavast õppeprogrammist ning annab vajaliku ettevalmistuse koolitee alustamiseks.

Väga oluliseks peame kodu ja lasteaia koostööd. See tähendab, et ootame lapsevanematelt igakülgset kaasaelamist ja abi oma lapse arendamisel ning loodame tihedale koostööle parima tulemuse saavutamiseks.

Vastavalt kuu teemale toimuvad igas rühmas hommikuringid. Õppevaldkondade kaudu tutvuvad lapsed erinevate teemadega, mida ühiselt lahti mõtestatakse. Igal nädalal on kavas ka erinevad ettevõtmised, kas teemapäevade, õppekäikude, liikumistegevuste jne näol.

Traditsiooniks on saanud ühiselt tähistada rahvakalendri ja kirikuaasta tähtpäevi, toimuvad ühised perepeod, ekskursioonid ja väljasõidud. Vt lähemalt Traditsioonid

Meie lasteaeda võib võrrelda õunapuuga, mis kannab head vilja.
“Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda.” Psalm 1:3

Kaarli Kooli lasteaed asub kesklinnas kahes eraldiseisvas hoones  Kaarli kiriku vahetus läheduses. Asukoht  võimaldab avardada laste silmaringi  läbi erinevate õppekäikude muuseumitesse, teatritesse, kirikutesse jne. Samas asuvad lasteaia  läheduses looduskaunid pargid, andes võimaluse füüsiliseks tegevuseks ja keskkonnaõppeks.

Nooremate rühmade ( 1,5 – 4 aastased) kasutada on heas korras ruumid Koidu tänaval.
Kolm vanemat rühma ( 4 – 7 aastased) tegutsevad  aadressil Toompuiestee 4 Kaarli koguduse majas.

Kõik lasteaia kasutuses olevad ruumid on heas korras, sisustatud laste vajadusi ja huve silmas pidades koduselt, soojalt ja loodussõbralike materjalidega. Värvivalik on pastelne ja soe lähtudes lasteaia sümboolikast tulenevast värvipaletist.

Lasteaed kasutab õuetegevuste läbiviimiseks naabruses olevaid linna parke, mis on heakorrastatud ja varustatud laste mänguväljakutega. Pargid võimaldavad ka häid sportimisvõimalusi.

Lasteaial on oma sümboolika: värvid, logo, laul ja tunnuslause.

Ostukorv
Scroll to Top