Puu, mis kannab head vilja

Huviringid koolile

KIRIKUKOOL

Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioon on meie koguduses taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme järjepidevalt tegutsenud juba üle kahekümne aasta. Iga perekond peab tähtsaks teatud moraalseid väärtusi. Kahjuks ei ole kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes Eesti lasteasutustes võimalik tundma õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid. Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad ning neid tähtsaks peavad. Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.

Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ruumides. Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3-15 aastat. Rühmas on keskmiselt 10 last. Õpetajateks on vajaliku väljaõppe saanud koguduse liikmetest vabatahtlikud töötegijad.

Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.

SOOLOLAUL

Laulutunnid on mõeldud muusikaliste eeldustega ja hääle arendamisest huvitatud 7 – 14 aastastele lastele. Õppetöö eesmärgiks on laiendada muusikalist silmaringi, treenida häälejuhtimise oskust ja vastupidavust ning arendada muusikalist eneseväljendust. Õpperepertuaariks on lastelaulud, edasijõudnutele muusikali- ja poplaulud ning klassikaline muusika.

Soololaulu juhendab Liivi Põldmäe.

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot.

HELILOOMINGU ALGKURSUS

Kursusel tutvume erinevate instrumentide ja nende tehniliste ning kõlaliste eripäradega. Teeme omaloomingulisi katsetusi erinevates stiilides ja žanrites. Tutvume noodistamise võimalustega elektroonilise noodistusprogrammi Sibelius abil ning teeme esimese tutvuse elektronmuusikaga.

Heliloomingu algkursusele on oodatud õpilased alates 7. klassist. Eelnevalt on vajalik mõne pillimängu või koorilaulu kogemus.

Heliloomingu algkursust juhendab Hando Põldmäe.

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot.

KUNSTI- JA KÄSITÖÖRING

Kunsti- ja käsitööringis uurime, katsetame ning meisterdame põnevaid asju.

See on koht, kus saab loovuse lendu lasta ja rõõmu tunda ehitamisest, maalimisest, tikkimisest, õmblemisest, joonistamisest, trükkimisest, voolimisest  ja  teiste seltskonnast.

Kunstiringi on oodatud tüdrukud ja poisid alates I klassist.

Kunsti- ja käsitööring toimub teisipäeviti Kaarli Kooli käsitööklassis (Toompuiestee 4) kell 15.15-16.00

Juhendaja Kadri Kõiv

Hind: 51 € periood (7 tundi);

Esimene tund 12. 09 kell 15.15.

 

KUNGFU/WUSHU

Hiina päritolu WUSHU võitluskunsti tuntakse läänemaailmas veel kung-fu nime all. WUSHU-d ja KUNGFU-d loetakse sünonüümideks. Wu – tähendab sõda ja shu – kunsti, kung – energiat ja fu – aega, mida võib ka tõlgendada kui oma oskuste viimist täiuslikkuseni. Wushu on tõhus praktiline võitlussüsteem, milles on paljud võinud veenduda mitmete kaasaegsete filmide najal. Wushu on kõige mitmekülgsem idamaiste võitluskunstide kogum, kust võib iga soovija leida midagi enda jaoks: noortele Sanda/Qinda vabavõitlus ja talud (vormide tegemine), vanematele inimestele Taiji ja Qigun jpm. See on võitluse lõpetamise kunst (võitlus lõpetatakse enne, kui see algab) ilma igasuguse vägivallata. Olulisel kohal on liigutuste koordinatsioon, võrdselt keha mõlema poole arendamine ja üldfüüsiline vorm.

KungFu/WuShu trenni on oodatud tüdrukud ja poisid I, II ja III kooliastmest.

KungFu/WuShu tunnid toimuvad individuaaltundidena videotreeninguna.

Alates jaanuarist 2024 hakkavad trennid toimuma kontakttundidena Kaarli Kooli saalis.

Juhendaja treener Margit Aarna, EKR 5 ning Shaolin Temple Europe Online Academy õpilane.

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Hind: 1 individuaaltund 27 eurot.

 

PUUTÖÖRING

Selles ringis õpimegi loovalt välja mõtlema uusi asju, aga ka päris probleeme lahendama. Kasutame vanu traditsioonilisi meisterdamise ja rahvapärase puutöö võtteid ning ka jõukohaseid kaasaegseid tööriistu ja tehnoloogiaid. Puu ja puit on meile austustväärivad kaaslased kogu elu jooksul. Seome neid teiste loodussõbralike materjalidega ja püüame luua asju fantaasialeiutistest kaasaegsete otstarbe ja vormikeelega lahendusteni välja. Kasvatame ka käte osavust, sh loovat ja säästlikku mõtlemist. Hindame puude, metsa ja kogu eluslooduse ilu aga ka funktsionaalse vormi esteetikat ja õpime, mis teeb konstruktsiooni tugevaks. Muidugi õpime ka, kuidas puust saab puit, milliseid tööriistu läheb vaja ja kuidas neid ohutult kasutada.

Puutööringi on oodatud tüdrukud ja poisid I, II ja III kooliastmest.

Puutööring toimub teisipäeviti Kaarli Kooli puutööklassis (Toompuiestee 4) algusega kell 15.15 -16.15

Juhendaja Raul Oberschneider.             

Hind: 51 € periood;

Esimene tund 12.09 kell 15.15.

MÕTTEMÄNGUDERING

Mõttemängude ringis tegeleme gomoku (ehk 5 ritta), mõttemeistri, kamisado, koridori, 4 ritta, othello, stratego, “Lines of Actioni” jmt loogilist mõtlemist arendava mänguga. Male ja kabega süvendatult ei tegele, kuid algõpetust saada ja harjutada on samuti võimalik. Väljundina saab ca kord kuus võistelda gomoku algajate turniiridel, samuti vint.ee-s toimuval mõttespordi olümpiaadil (male, kabe, gomoku, sudoku, ristsõnad) – https://www.vint.ee/et-ee/mso ja käia mõttemängude laagrites.

Mõttemänguderingi on oodatud õpilased I ja II kooliastmest.

Mõttemängudering toimub esmaspäeviti kell 15.30 – 16.15 Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4).

Mõttemänguderingi juhendab Ants Soosõrv.

Hind: 45 € periood;

Esimene tund 11. 09 kell 15.30.

 

LOOGIKARING

Oskus loogiliselt arutleda ja järeldusi teha tuleb kasuks nii igapäevaelus kui matemaatika teadmiste kinnistamisel. Lahendame koos põnevaid nuputamisülesandeid, arendame loogilist ja ruumilist mõtlemist ning valmistume maailma populaarseimaks matemaatikavõistluseks Känguru.

Loogikaringi on oodatud õpilased põhikooli III kooliastmest ning gümnaasiumist.

Mõttemängudering toimub esmaspäeviti kell 16.40-17.25 Kaarli Koolis 7. klassi ruumis (Toompuiestee 4).

Loogikaringi juhendab Kärt Koolmann.

Hind: 45 € periood;

 

DRAAMARING

Teater on mäng. Puhas mäng. Läbi mängu me õpime ja areneme. Draamaringis õpime, kuidas märgata teisi ja kuidas teha ennast märgatavaks, kuidas mängida üksi ja koos teistega, kuidas teha häält ja kuidas vaikida, kuidas jutustada lugusid ja kuidas kuulata teiste vahvaid jutte. Läbi rõõmu ja mängu saavad meist paremad inimesed!

Draamaringi toimub kahes vanuserühmas ja sinna on oodatud tüdrukud ja poisid 5 – 11 klassini.

Draamaring 5 – 8 klassi õpilastele toimub reedeti kell 15.15 – 16.45 ja 9 – 11 klassi õpilastele reedeti kell 16.45 – 17.45 Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4).

Draamaringi juhendab Külli Reinumägi.

Hind: Nooremale vanuserühmale 57 € periood ja vanemale vanuserühmale tasuta.

Esimene tund 22. 09 noorematele kell 15.15 ja vanematele 22. 09 kell 16.45.

RAHVATANTS

Rahvatants on üks vahva trenni ja sõpradega koosolemise vorm. Rahvatants annab võimaluse eneseväljenduseks ja enda kui ka ümbritsevate inimeste paremaks tundma õppimiseks. Rahvatants on koostöö ja üksteisega arvestamine. Läbi rahvatantsu saame kanda edasi osa meie kultuurist ja ajaloost.

Rahvatantsu on oodatud tüdrukud ja poisid I, II ja III kooliastmest ning gümnaasiumist.

8 – 11 klassi õpilased on oodatud trenni esmaspäeviti TSG aulas (J. Sütiste tee 20) kell 17.15 – 18.45 ja kolmapäeviti Kaarli Kooli saalis kell 17.00 – 18.30.

Täpsem info trennide kohta nooremate tuleb siis, kui huviliste arv on teada ja saame rühma avada.

Juhendaja Kristine Diane Saar

Hind: 51 € periood

 

KOORID

Meile on oluline loovuse ja ühistegevuse toetamine ning seetõttu tegutsevad koolis mudilas-, lastekoor, lastekoori vanem aste ning noortekoor, mis esinevad kooli tähtpäevadel ning osalevad väljaspool kooli toimuvatel kontserditel ja pidudel.

Koorijuhid: Liivi Põldmäe, Hando Põldmäe ja Karina Kivikas

 

Samuti on muusikastuudios võimalik õppida kitarri, klaverit, viiulit, väikekannelt, karmoškat, plokkflööti, flööt, ukulelet, vaskpuhkpille, soololaulu, solfedžot ning osaleda heliloomingu algkursusel.

Kui tunnete huvi, küsige täpsustavat infot! Vaata täpsemalt https://www.kaarlikool.ee/huvitegevus/

Ringidesse registreerumine kuni 10. septembrini, vabade kohtade olemasolul ka hiljem. Registreerumine aadressil: https://kaarlikool.ee/huviringi-registreerumine/

Täpsustavate küsimuste korral palun pöörduge Mari-Ann Oviiri poole aadressil:  mari-ann.oviir@kaarlikool.ee

Ostukorv
Scroll to Top