Puu, mis kannab head vilja
Huviringid koolile

Huviringid koolile

KIRIKUKOOL

Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioon on meie koguduses taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme järjepidevalt tegutsenud juba üle kahekümne aasta. Iga perekond peab tähtsaks teatud moraalseid väärtusi. Kahjuks ei ole kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes Eesti lasteasutustes võimalik tundma õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid. Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad ning neid tähtsaks peavad. Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.

Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ruumides. Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3-15 aastat. Rühmas on keskmiselt 10 last. Õpetajateks on vajaliku väljaõppe saanud koguduse liikmetest vabatahtlikud töötegijad.

Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.

 

SOOLOLAUL

Laulutunnid on mõeldud muusikaliste eeldustega ja hääle arendamisest huvitatud 7 – 14 aastastele lastele. Õppetöö eesmärgiks on laiendada muusikalist silmaringi, treenida häälejuhtimise oskust ja vastupidavust ning arendada muusikalist eneseväljendust. Õpperepertuaariks on lastelaulud, edasijõudnutele muusikali- ja poplaulud ning klassikaline muusika.

Õpetaja Liivi Põldmäe.
Tunnid 1 korda nädalas 45 minutit.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 individuaaltund 19 eurot.

 

LEGO-ROBOOTIKA

Robootikatundides tegeleme põhiliselt Lego WeDo 2.0 ja Lego EV3 robotitega: ehitame, programmeerime, õpime tundma mootorite ja andurite kasutamist erinevate praktiliste ülesannete täitmise käigus. Robotite programmeerimisel kasutame tahvelarvuteid või sülearvuteid.

Lego-robootikasse on oodatud poisid ja tüdrukud alates I klassist. Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Lego-robootika toimub kolmapäeviti Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) algajatele I ja II klass kell 15.15-16.15 ja alates III klassist edasijõudnutele kell 16.15-17.15                                                                               
Juhendaja Marika Reinmets, robootikaõpetaja, Tartu Ülikooli informaatika doktorant.
Hind: 39 € periood (7 tundi);

Esimene tund 9.09 kell 15.15.

 

KUNSTIRING

Värvid, värvid, värvid.. Need ümbritsevad meid kõikjal – olgu taevas särav päike või helkiv kuu! Värvipalett looduses on täpselt nii kirju, kui tähelepanelikult näeb seda vaataja. Lõbusad värvi- ja pintslimängud ootavad ees kõiki patside ja traksidega väikseid hakkajaid huvilisi, kes kibelevad oma loomingulisust lõuendile jäädvustada! Lisaks saame katsetada puidu, savi ja kanga vormimist. Visandamine, joonistamine, maalimine alaku!

Lisaks on mõte kutsuda kord poolaastas üks eesti kunstnik oma tööst rääkima.

Kunstiringi on oodatud tüdrukud ja poisid alates II klassist. Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.
Kunstiring toimub teisipäeviti Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15.15-16.15
Juhendaja Kadri Kõiv.
Hind: 39 € periood koos materjalidega (7 tundi)

Esimene tund 8.09 kell 15.15.

 

KÄSITÖÖ- JA MEISTERDAMISRING

Meisterdamisringi eesmärk on õpetada lastele kuidas vanast midagi uut ja tarvilikku luua, arendada nende loovust, peenmotoorikat ja näidata neile isetehtud asjade võlu. Tegevused hõlmavad mitmeid kunsti- ja meisterdamise tehnikaid, erinevate materjalide kasutamist ning nende omavahelist sidumist.

Käsitöö- ja meisterdamiseringi on oodatud tüdrukud ja poisid I kooliastmest. Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Käsitöö- ja meisterdamiseringi toimub esmaspäeviti Kaarli Kooli (Toompuiestee 4) käsitööklassis kell 15.15-16.00.
Juhendaja An-Liis Amur.
Hind: 39 € periood koos materjalidega (7 tundi);

Esimene tund 7.09 kell 15.15.

IDLA-VÕIMLEMISRÜHM

Selles ringis õpitakse võimlema läbi mängu, fantaasia ja koostöö. Pusitakse koordinatsiooni arendavate palliharjutuste kallal, et saavutada auväärne „Pallilapse“ nimetus. Saab palju joosta, turnida ja naerda, samas ka rahuneda ning mõtiskleda. Õpitakse selgeks “Idla laste liikumisetüüdid”. Jõulude ajal ja kevadel on pered oodatud lastele kaasa elama avatud tundi. Treener kasutab klassikalist ja moderniseeritud Ernst Idla metoodikat, harjutusvara ja saatemuusikat. Tehakse tutvust akrobaatika, tantsutehnika ja loovtantsuga.

Võimlemistreeningutele on oodatud tüdrukud I kooliastmest.

Võimlemistunnid toimuvad neljapäeviti Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4) kell 14.00-15.00.                                         Juhendaja võimlemistreener Eveli Makko (EKR 3. kutsetase, Idla mentor).                                                                              Hind: 35 € periood (7 tundi)
Esimene tund 10. septembril kell 14.00.

 

IDLA MÄNGURING

Selles ringis õpitakse võimlema läbi mängu, fantaasia ja koostöö. Pusitakse koordinatsiooni arendavate palliharjutuste kallal, et saavutada auväärne „Pallilapse“ nimetus. Saab palju joosta, turnida ja naerda, samas ka rahuneda ning mõtiskleda. Õpitakse selgeks “Idla laste liikumisetüüdid”. Õppetsükli viimane tund on peredele-sõpradele avatud ühismängimiseks ja omandatud oskuste demonstratsiooniks. Treener kasutab klassikalist ja moderniseeritud Ernst Idla- metoodikat, harjutusvara ja saatemuusikat.

Võimlemistreeningutele on oodatud tüdrukud I kooliastmest.
Võimlemistunnid toimuvad neljapäeviti Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4) kell 14.00-15.00.                                      Juhendaja võimlemistreener Eveli Makko (EKR 3. kutsetase, Idla mentor).                                                                              
Hind: 35 € periood (7 tundi)

Esimene tund 10. septembril kell 14:00.

 

JALGPALLITREENING

Jalgpall on emotsionaalne ja põnev mäng, mis parandab liikumist, kordinatsiooni, arendab oskusi, koostööd, suhtlemist, otsustusvõimet. Jalgpalliringis saad mängida vahvaid mänge ja teha toredaid harjutusi ning loomulikult mängida jalgpalli. Õpid, kuidas palliga joosta, nii et see püsiks jala juures. Õpid, kuidas palli peatada ja kaaslasele sööta, kuidas palli väravasse lüüa. Samuti teeme selgeks lihtsamad jalgpallireeglid ning õpime, kuidas kõiki oskusi kasutada nii, et saaksime jalgpalli mängida. Jalgpall teeb sind vastupidavaks, kiireks ja osavaks.

Jalgpallitreenigule on oodatud tüdrukud ja posid I kooliastmest.
Jalgpallitreening toimub reedeti Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4) kell 15.15- 16.15                                  
Juhendaja Taavi Tikerpalu.                    
Hind: 35 € periood (7 tundi);

Esimene tund 11. septembril kell 15.15.

 

KUNGFU/WUSHU

Hiina päritolu WUSHU võitluskunsti tuntakse läänemaailmas veel kung-fu nime all. WUSHU-d ja KUNGFU-d loetakse sünonüümideks. Wu – tähendab sõda ja shu – kunsti, kung – energiat ja fu – aega, mida võib ka tõlgendada kui oma oskuste viimist täiuslikkuseni. Wushu on tõhus praktiline võitlussüsteem, milles on paljud võinud veenduda mitmete kaasaegsete filmide najal. Wushu on kõige mitmekülgsem idamaiste võitluskunstide kogum, kust võib iga soovija leida midagi enda jaoks: noortele Sanda/Qinda vabavõitlus ja talud (vormide tegemine), vanematele inimestele Taiji ja Qigun jpm. See on võitluse lõpetamise kunst (võitlus lõpetatakse enne, kui see algab) ilma igasuguse vägivallata. Olulisel kohal on liigutuste koordinatsioon, võrdselt keha mõlema poole arendamine ja üldfüüsiline vorm.

KungFu/WuShu trenni on oodatud tüdrukud ja poisid I, II ja III kooliastmest. Rühmad komplekteeritakse vastavalt vanusele.
KungFu/WuShu tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 15.15 – 16.15 Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4).
Juhendaja treener Margit Aarna.                                                                                  
Hind: 35 € periood (7 tundi)

Esimene tund 07.09 kell 15:15.

 

PUUTÖÖRING

Selles ringis õpimegi loovalt välja mõtlema uusi asju, aga ka päris probleeme lahendama. Kasutame vanu traditsioonilisi meisterdamise ja rahvapärase puutöö võtteid ning ka jõukohaseid kaasaegseid tööriistu ja tehnoloogiaid. Puu ja puit on meile austustväärivad kaaslased kogu elu jooksul. Seome neid teiste loodussõbralike materjalidega ja püüame luua asju fantaasialeiutistest kaasaegsete otstarbe ja vormikeelega lahendusteni välja. Mõnikord jäljendame vanu esemeid, enamasti püüame aga välja mõelda uusi lõbusaid või tõsiseid masinaid, tarbeesemeid, mänguasju, kaunistusi võib-olla ka ehitame maja ja paneme ka uue puu kasvama. Kasvatame ka käte osavust, ennekõike aga loovat ja säästlikku mõtlemist. Hindame puude, metsa ja kogu eluslooduse ilu aga ka funktsionaalse vormi esteetikat ja õpime, mis teeb konstruktsiooni tugevaks. Muidugi õpime ka, kuidas puust saab puit, milliseid tööriistu läheb vaja ja kuidas neid ohutult kasutada. 

Puutööringi on oodatud tüdrukud ja poisid I, II ja III kooliastmest.
Puutööring toimub teisipäeviti Kaarli Kooli puutööklassis (Toompuiestee 4) algusega kell 15.15-16.15                                                                         
Juhendaja Jarmo Lõhmussaar.             
Hind: 39 € periood (7 tundi)

Esimene tund 08. 09 kell 15.15.

 

KOKANDUSRING

Kokandusring annab lastele põhiteadmisi toiduga ümber käimisest ja tervislikust toitumisest. Valmistame toite tavapärastest kodus leiduvatest toiduainetest ning kõik lapsed saavad oskuse endale ise kiire lõunasöök või oode valmistada. Õpime mõõtma ja kaaluma ning retsepte ja tööjuhiseid lugema, lauda katma, söögilauas kombekalt käituma ning enda järelt koristama. Lisaks tutvume erinevate rahvusköökidega ja võimalusel uurime kuidas väljaõppinud meisterkokad oma tööd teevad. Tunde planeerides lähtume rahvuskalendrist ning aastaaegadest. Kooliaasta lõpus toimuval kevadlaadal avame oma kohviku või müügileti.  

Kokandusringi on oodatud tüdrukud ja poisid 2.-8. klassist.
Kokandustunnid toimuvad eraldi vanemale ja nooremale vanuserühmale. Kogunetakse üle nädala neljapäeval Kaarli Kooli õppeköögis (Toompuiestee 4). Kokku saadakse 3 korda perioodis (a’ 3x45minutit).
Kokandusringi juhendab Lea Krall.
Hind: 39€ periood 

Esimene tund 10.09 kell 15:15.

 

NUPUTAMISRING

Nuputamisringis lahendatakse mitmekesiseid ea- ja jõukohaseid kui ka keskmisest keerukamaid matemaatilisi ülesandeid. Uute teadmiste ja oskuste omandamine toimub analüüsimise, arutlemise ja läbi lahendamise teel, mis eeldab õpilase aktiivset osalemist, avatust ja koostööle orienteeritust. Olulisel kohal on ülesannetes õpitu seostamine igapäevaeluga. Tähtis on eneseväljendusoskuse arendamine. Ringis osalenud õpilane kasutab erinevaid matemaatilise info esitamise viise ning oskab üle minna ühelt esitlusviisilt teisele, oskab leida ja kasutada erinevaid lahendusteid, põhjendab ja kontrollib oma mõttekäike, vajadusel oskab otsida abi ja infot erinevatest teabeallikatest.

Nuputamisringi on oodatud tüdrukud ja poisid 1.-4. klassist.
Nuputamisring toimub neljapäeviti kell 14:00-15:00 Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4).
Nuputamisringi juhendab Gerle Varu.
Hind: 35 € periood (7 tundi)

 

TANTSURING

Avastame tantsu ja tantsu loomise maailma läbi liikumismängude ja -harjutuste. Noored saavad kogeda liikumisrõõmu, avastada ennast läbi liikumiste loomise ning suhelda kaaslastega läbi liikumise. Areneb teadlikkus kehast ja kehalistest võimalustest. Areneb oskus viibida kaaslastega ühes ruumis, teda jälgida, temaga arvestada, teda hoida. Läbi ise liikumise loomise ja esitamise arenevad eneseväljendusoskus ja – julgus. Läbi tantsulise liikumise arenevad aja- ja ruumitaju ning rütmitunne. Märksõnad meie kohtumiste vältel: liikumisrõõm, mäng, partnerlus, tasakaal, täpsus, rütmid ja muusika, lastele omased liikumised, erinevad tantsustiilid.

Tantsuringi on oodatud nii poisid kui tüdrukud I ja II kooliastmest.
Tantsutrenn toimub reedeti Kaarli maja suures saalis (Toompuiestee 4) algusega kell 14.45-15.30.
Juhendaja Anni-Brit Valma.

Hind: 35 € periood (7 tundi)

Esimene tund 11.09 kell 14:45.

 

Samuti on muusikastuudios võimalik õppida kitarri, klaverit, viiulit, väikekannelt, karmoškat, flööti, plokkflööti, ukulelet, löökpille, akordionit, soololaulu ja solfedžot alates 6. eluaastast.

Kui tunnete huvi, küsige täpsustavat infot! Vaata täpsemalt https://www.kaarlikool.ee/huvitegevus/

Ringidesse registreerumine kuni 4. septembrini, vabade kohtade olemasolul ka hiljem.
Registreerumine aadressil: https://kaarlikool.ee/huviringi-registreerumine/

Täpsustavate küsimuste korral palun pöörduge Mari-Ann Oviiri poole aadressil:  mari-ann.oviir@kaarlikool.ee

Scroll to Top