Home » Keeleklubi

Keeleklubi

ROOTSI KEELE RING LASTEAIALE

Rootsi keel ei ole mitte ainult tore keel, aga ka väga kasulik keel, mis tuleb kasuks suhtlemisel terves Põhjalas ning võimaldab tulevikus omandada mitmekesist haridust. Ringis hakatakse kasutama keeleküblusmeetodit ehk siis räägitakse ainult rootsi keeles. Isegi kui lapsed alguses aru ei saa, hakkavad nad üsna varsti aru saamaJ. Me laulame, mängime ja räägime rootsi keeles. Ükskõik milline keeleline ettevalmistus ja kõik rahvused on teretulnud.

Ootame rootsi keele ringi 3 – 6 aastaseid poisse ja tüdrukuid.
Rootsi keele tunnid toimuvadesmaspäeviti Kaarli lasteaia ruumides (Toompuiestee 4) kell 16.00 – 16.45

Rootsi keele ringi juhendab Kristel Kääramees.

Soovitav annetus 32 eurot perioodis (7 nädalat). 
Esimene tund 10. septembril kell 16.00


INGLISE KEELE ETTVALMISTUSRÜHM

Kaarli Koolis alustatakse esimses klassis A-keelena saksa keele õpet.
Inglise keele õpe algab kolmandas klassis.
2. klassi jooksul viiakse läbi ettevalmistav kursus, mis on soovitav kõigile 2. klassi õpilastele.

 

INGLISE KEEL TÄISKASVANUTELE 

ÕPI KEELT RÄÄKIDES! INGLISE KEELE VESTLUSKURSUSED!

Kursus sobib nendele, kel on algteadmised olemas ja soovivad neid rakendada ning keelt aktiivselt kasutada. 
Eesmärgiks on viia inimene kursuse lõpuks inglise keelt kõneledes mugavustsooni.
Rääkimisjulgust annab inimestele tunni vaba ja stimuleeriv õhkkond ja selliste teemade valik, mis tekitavad igas inimeses mõtteid ja tungivat soovi oma arvamust väljendada. 

Koju antakse lugemiseks teemakohaseid tekste ja vajalik sõnavara, ikka selleks, et tunnis saaks aina rohkem ja paremini võõrkeeles kõnelemist harjutada. Kasutame New Headway õpikut, et korrata keelestruktuure ja värskendada grammatikat.

Tunnid toimuvad kord nädalas esmaspäeviti kell 17.30 – 19.00 

Juhendaja: Rebeka Kurg.
Soovitav annetus (7 x perioodis 90 min) 80 eurot (grupp alates 5 inimest).

 

SAKSA KEEL TÄISKASVANUTELE (algkursus)

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad alustada saksa keele õppimisega.
Kursuse eesmärgiks on baassõnavara ja keele põhistruktuuridega tutvumine, omandamine ning praktiseerimine. Kursuse käigus arendatakse kõiki osaoskusi, ning põhirõhk on vestluse arendamisel. Kursuse lõppedes omandatakse oskused, mis aitavad lihtsamates igapäevase suhtluse situatsioonides toime tulla.
Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 17.30 – 18.15 koolimaja ruumides.
Juhendaja: Olga Pilate.
Soovitav annetus (7 x perioodis 45 min) 40 eurot  (grupp alates 5 inimest).