Home » Huviringid koolile

Huviringid koolile

KIRIKUKOOL

Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioon on meie koguduses taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme järjepidevalt tegutsenud juba üle kahekümne aasta. Iga perekond peab tähtsaks teatud moraalseid väärtusi. Kahjuks ei ole kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes Eesti lasteasutustes võimalik tundma õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid. Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad ning neid tähtsaks peavad. Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.

Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ruumides. Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3-15 aastat. Rühmas on keskmiselt 10 last. Õpetajateks on vajaliku väljaõppe saanud koguduse liikmetest vabatahtlikud töötegijad.

Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.

 

BEEBIKOOL

Mõnus koht ja aeg emale ning lapsele suhtlemiseks läbi rütmide, helide, pillide, laulude ja tantsude. Sellega annate lapsele võimaluse uut avastada ja areneda. Rääkima hakkamine on tihedalt seotud laulmisega.
Ära pelga, kui sa ise viisi ei pea, see ei ole üldse oluline!

Tunnid toimuvad Kaarli maja saalis (Toompuiestee 4) reedeti kell 10.00-10.30 1-2-aastased ja kell 10.45-11.30  2-3-aastased.
Juhendaja Nele Ross                    
Hind: 40 € periood (7 tundi)
Esimene tund 13. septembril vastavalt kell 10.00 ja kell 10.45

 

SOOLOLAUL

Laulutunnid on mõeldud muusikaliste eeldustega ja hääle arendamisest huvitatud 7 – 14 aastastele lastele. Õppetöö eesmärgiks on laiendada muusikalist silmaringi, treenida häälejuhtimise oskust ja vastupidavust ning arendada muusikalist eneseväljendust. Õpperepertuaariks on lastelaulud, edasijõudnutele muusikali- ja poplaulud ning klassikaline muusika.

Õpetaja Liivi Põldmäe 
Tunnid 1 kord nädalas 45 minutit, täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga
Hind: 1 individuaaltund 19 eurot

 

TEATRIRING

Teater on mäng. Puhas mäng. Ja kes oskavad veel paremini mängida kui lapsed! Läbi mängu me õpime ja areneme. Teatriringis õpime, kuidas märgata teisi ja kuidas teha ennast märgatavaks, kuidas mängida üksi ja koos teistega, kuidas teha häält ja kuidas vaikida, kuidas jutustada lugusid ja kuidas kuulata teiste vahvaid jutte. Läbi rõõmu ja mängu saavad meist paremad inimesed! Teatriringi on oodatud tüdrukud ja poisid II ja III kooliastmest.

Teatriring toimub esmaspäeviti Kaarli maja suures saali (Toompuiestee 4) algusega kell 15.30        
Juhendaja Elena Koit                           
Hind: 35€ periood (7 tundi)   
Esimene tund 16. septembril kell 15:30

 

LEGO-ROBOOTIKA

Robootikatundides tegeleme põhiliselt Lego WeDo 2.0 ja Lego EV3 robotitega: ehitame, programmeerime, õpime tundma mootorite ja andurite kasutamist erinevate praktiliste ülesannete täitmise käigus. Robotite programmeerimisel kasutame tahvelarvuteid või sülearvuteid. Lego-robootikasse on oodatud poisid ja tüdrukud alates I klassist. Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Lego-robootika toimub kolmapäeviti Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) algajatele I
ja II klass kell 15.15-16.15 ja alates III klassist edasijõudnutele kell 16.15-17.15
                                                                                
Juhendaja Marika Reinmets, robootikaõpetaja, Tartu Ülikooli informaatika doktorant
Hind: 39 € periood (7 tundi)
Esimene tund 18. septembril kell 15.15

 

KUNSTIRING

Värvid, värvid, värvid.. Need ümbritsevad meid kõikjal – olgu taevas särav päike või helkiv kuu! Värvipalett looduses on täpselt nii kirju, kui tähelepanelikult näeb seda vaataja. Lõbusad värvi- ja pintslimängud ootavad ees kõiki patside ja traksidega väikseid hakkajaid huvilisi, kes kibelevad oma loomingulisust lõuendile jäädvustada! Lisaks saame katsetada puidu, savi ja kanga vormimist. Visandamine, joonistamine, maalimine alaku! Kui õnnestub, kutsume korra poolaasta jooksul külla ka ühe eesti kunstniku, kes tutvustab oma tööd.
Kunstiringi on oodatud tüdrukud ja poisid alates II klassist. Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Kunstiring toimub teisipäeviti Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15.15-16.15
Juhendaja Karin Marley                                                            
Hind: 39 € periood (koos materjalidega) (7 tundi)
Esimene tund 10. septembril kell 15.15

 

MALERING

Male mängimiseks ei ole vaja osta kallist varustust ega teha suuri investeeringuid. Vaja on vaid malelauda, nuppe ja saada aru mängureeglitest.
Maleringis õpime male strateegiat ja keskendume nuppude käikudele. Õpime selgeks mõne lihtsama avangu. Selleks, et osaleda maleringis, ei pea oskama käike ja olema enne malet õppinud. Maleringi on oodatud poisid ja tüdrukud alates II klassist.

Malering toimub teisipäeviti Kaarli kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15.15-16.15
        
Juhendaja Joosep Grents                                 
Hind: 35 € periood (7 tundi)
Esimene tund 10. septembril kell 15.15

 

IDLA-VÕIMLEMISRÜHM

Treeningule oodatakse III kuni VI klassi tüdrukuid või “Idla pallitüdrukuid”. Siin omandatakse “Kahepalli-tüdruku tase”. Õpetatakse inimkeha loomulikule liikumisele baseeruvat esteetilist kehakooli. Enamus harjutusvarast omandatakse saatemuusikaga, peamiste liikumisoskuste (kõnd/jooks) kasutamisel. Tõstetakse esile iga võimleja isikupära, loovus ja koostööoskus. Rühm esindab Kaarli Kooli ja Idla Eesti Seltsi võimlemisüritustel. Esinetakse Eesti Koolispordiliidu võimlemisfestivalil ja kooli vabalaval. Tehakse koostööd “Idla tüdrukutega” Tallinna Reaalkoolist. Arendatakse edasi eelmisel hooajal omandatud lindikava. Selle võimlemisrühma liikmetel on õigus kanda Idla Eesti Seltsi logoga särki. Treener kasutab Ernst Idla klassikalist ja moderniseeritud metoodikat, harjutusvara ja saatemuusikat. Idla-võimlemistreeningule on oodatud tüdrukud II ja III kooliastmest.

Idla võimlemistunnid toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti kell 15.15-16.45 Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4)
                                                                      
Juhendaja võimlemistreener Kai Randrüüt (EEVL 5. kutsetase, Idla mentor)        
Hind: 35 € periood (7 tundi)
Esimene tund 9. septembril kell 15.15

 

IDLA mänguring

Selles ringis õpitakse võimlema läbi mängu, fantaasia ja koostöö. Pusitakse koordinatsiooni arendavate palliharjutuste kallal, et saavutada auväärne „Pallilapse“ nimetus. Saab palju joosta, turnida ja naerda, samas ka rahuneda ning mõtiskleda. Õpitakse selgeks “Idla laste liikumisetüüdid”. Õppetsükli viimane tund on peredele-sõpradele avatud ühismängimiseks ja omandatud oskuste demonstratsiooniks. Treener kasutab klassikalist ja moderniseeritud Ernst Idla- metoodikat, harjutusvara ja saatemuusikat.
Võimlemistreeningutele on oodatud tüdrukud I kooliastmest.

Võimlemistunnid toimuvad esmaspäeviti Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4) kell 13.45-14.45
                      
Juhendaja võimlemistreener Kai Randrüüt (EEVL 5. kutsetase, Idla mentor)                                                                              
Hind: 35 € periood (7 tundi)
(miinimum 12 last kahe rühma peale)
Esimene tund 9. septembril kell 13.45

 

JALGPALLITREENING

Jalgpall on emotsionaalne ja põnev mäng, mis parandab liikumist, kordinatsiooni, arendab oskusi, koostööd, suhtlemist, otsustusvõimet. Jalgpalliringis saad mängida vahvaid mänge ja teha toredaid harjutusi ning loomulikult mängida jalgpalli. Õpid, kuidas palliga joosta, nii et see püsiks jala juures. Õpid, kuidas palli peatada ja kaaslasele sööta, kuidas palli väravasse lüüa. Samuti teeme selgeks lihtsamad jalgpallireeglid ning õpime, kuidas kõiki oskusi kasutada nii, et saaksime jalgpalli mängida. Jalgpall teeb sind vastupidavaks, kiireks ja osavaks. Jalgpallitreenigule on oodatud tüdrukud ja posid I kooliastmest.

Jalgpallitreening toimub reedeti Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4) kell 15.15-16.15
                                  
Juhendaja Taavi Tikerpalu                     
Hind: 35 € periood (7 tundi)
Esimene tund 18. septembril kell 15.15

 

CAPOEIRA

Capoeira on Brasiilia võitluskunst, mis ühendab endas elemente tantsust, akrobaatikast, mängust, seda kõik Brasiilia rahvusmuusika saatel. See on täiuslik sümbioos jõust, rütmist ja osavusest! Capoeira on trenn nii kehale, kui hingele. See arendab mitte ainult tugevust, vastupidavust ja reaktsiooni kiirust, vaid ka rütmitunnetust, distsipliini ja enesekindlust. Treeningu ajal on võimalik ka mängida muusikariistu ja õppida portugali keelt.

Capoeira tunnid vanemale vanuserühmale toimuvad kolmapäeviti kell 15.15-16.15 ning nooremale vanuserühmale kell 16.15-17.15 Kaarli Kooli võimlas (Toompuiestee 4). (Juhul, kui komplekteerub ühe rühma jagu lapsi, toimub ühine tund kell 16.15-17.15)
Juhendaja professionaalne treener Carlos Bastos Portugalist                                                                                  
Hind: 35 € periood (7 tundi)
Esimene tund 11. septembril kell 15.15

 

TANTSURING

Avastame tantsu ja tantsu loomise maailma läbi liikumismängude ja -harjutuste. Noored saavad kogeda liikumisrõõmu, avastada ennast läbi liikumiste loomise ning suhelda kaaslastega läbi liikumise. Areneb teadlikkus kehast ja kehalistest võimalustest. Areneb oskus viibida kaaslastega ühes ruumis, teda jälgida, temaga arvestada, teda hoida. Läbi ise liikumise loomise ja esitamise arenevad eneseväljendusoskus ja – julgus. Läbi tantsulise liikumise arenevad aja- ja ruumitaju ning rütmitunne. Märksõnad meie kohtumiste vältel: liikumisrõõm, mäng, partnerlus, tasakaal, täpsus, rütmid ja muusika, lastele omased liikumised, erinevad tantsustiilid. Tantsuringi on oodatud nii poisid kui tüdrukud II ja III kooliastmest.

Tantsutrenn toimub neljapäevitiKaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) algusega kell 15.15                                                                           
Juhendaja Eveli Maksim            
Hind: 35 € periood (7 tundi)
Esimene tund 12. septembril kell 15.15

 

FILMIRING

Filmiringis toimub loovõpe, milles on ühendatud loov-hariv-arendav. Õppimine toimub kogemuse, isetegemise kaudu. See arendab koostöö- ja suhtlusoskuseid, avardab eneseväljenduse võimalusi, õpetab audiovisuaalvaldkonda analüüsima. Huviringis on suur rõhk nii teoreetilisel kui praktilisel osal.  Õpime kirjutama lugu, seda kaameraga üles filmima ning kokku monteerima ja helindama. Vaatame klassikaks saanud filme ja õpime neist. Film kui sünteetiline kunst annab võimaluse kokku puutuda teiste kaunite kunstidega. Filmiringi on oodatud nii poisid kui tüdrukud I ja II kooliastmest.

Filmiring alustab tegevust II perioodist ja toimub Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4)
Juhendaja Elari Lend              
Hind: 39 € periood (7 tundi)

 

PUUTÖÖRING

Selles ringis õpimegi loovalt välja mõtlema uusi asju, aga ka päris probleeme lahendama. Kasutame vanu traditsioonilisi meisterdamise ja rahvapärase puutöö võtteid ning ka jõukohaseid kaasaegseid tööriistu ja tehnoloogiaid. Puu ja puit on meile austustväärivad kaaslased kogu elu jooksul. Seome neid teiste loodussõbralike materjalidega ja püüame luua asju fantaasialeiutistest kaasaegsete otstarbe ja vormikeelega lahendusteni välja. Mõnikord jäljendame vanu esemeid, enamasti püüame aga välja mõelda uusi lõbusaid või tõsiseid masinaid, tarbeesemeid, mänguasju, kaunistusi võib-olla ka ehitame maja ja paneme ka uue puu kasvama. Kasvatame ka käteosavust, ennekõike aga loovat ja säästlikku mõtlemist. Hindame puude, metsa ja kogu eluslooduse ilu aga ka funktsionaalse vormi esteetikat ja õpime, mis teeb konstrutsikooni tugevaks. Muidugi õpime ka, kuidas puust saab puit, milliseid tööriistu läheb vaja ja kuidas neid ohutult kasutada. 

Puutööring toimub esmaspäevitiKaarli Kooli puutööklassis (Toompuiestee 4) algusega kell 15.15-16.15                                                                         
Juhendaja Jarmo Lõhmussaar              
Hind: 39 € periood (7 tundi)
Esimene tund 9. septembril kell 15.15

 

RAAMATURING ja LOOVKIRJUTAMINE

Huviring toetab lapse loovust ja arendab kirjalikku ja suulist eneseväljendust. Neid oskusi saavad lapsed rakendada emakeele ja kirjanduse tundides. Tutvume uusima lastekirjandusega, loeme tekste ette ja kirjutame neid ise. Külastame Lastekirjanduse Keskust ja rahvusraamatukogu. Teretulemast raamatute võlumaailma! Raamaturingi on oodatud tüdrukud ja poisid I kooliastmest.

Raamaturing ja loovkirjutamine toimub reedetiKaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15.15-16.15
Raamaturingi juhendab Merle Veesalu-Rand
            
Hind: 35€ periood (7 tundi)

 

KOKANDUSRING

Kokandusring annab lastele põhiteadmisi toiduga ümber käimisest ja tervislikust toitumisest. Valmistame toite tavapärastest kodus leiduvatest toiduainetest ning kõik lapsed saavad oskuse endale ise kiire lõunasöök või oode valmistada. Õpime mõõtma ja kaaluma ning retsepte ja tööjuhiseid lugema, lauda katma, söögilauas kombekalt käituma ning enda järelt koristama. Lisaks tutvume erinevate rahvusköökidega ja võimalusel uurime kuidas väljaõppinud meisterkokad oma tööd teevad. Tunde planeerides lähtume rahvuskalendrist ning aastaaegadest. Kooliaasta lõpus toimuval kevadlaadal avame oma kohviku või müügileti. Kokandusringi on oodatud tüdrukud ja poisid I, II ja III kooliastmest. 

Kokku saadakse 3 korda perioodis (3x45minutit). Ring toimub Kaarli Kooli õppeköögis (Toompuiestee 4). Kokandusring alustab tegevust II perioodist.
Kokandusringi juhendab Lea Krall
Hind: 39 € periood

 

Muusikastuudios on võimalik õppida kitarri, klaverit, viiulit, väikekannelt, karmoškat, flööti, plokkflööti, ukulelet, löökpille, akordionit, soololaulu, ansamblimängu ja solfedžot alates 6 eluaastast.

Kõigi täpsustavate küsimuste korral palun pöörduge Mari-Ann Oviiri poole aadressil:  mari-ann.oviir@kaarlikool.ee

Ringidesse registreerumine kuni 6. septembrini, vabade kohtade olemasolul ka hiljem.
Registreerumine aadressil: info@kaarlikool.ee