Home » Keeleklubi

Keeleklubi

ROOTSI KEELE RING LASTEAIALE

Rootsi keel ei ole mitte ainult tore keel, aga ka väga kasulik keel, mis tuleb abiks suhtlemisel terves Põhjalas ning võimaldab tulevikus omandada mitmekesist haridust. Ringis hakatakse kasutama keeleküblusmeetodit ehk siis räägitakse ainult rootsi keeles. Isegi kui lapsed alguses keelt ei mõista, hakkavad nad üsna varsti aru saama. Me laulame, mängime ja räägime rootsi keeles. Ükskõik milline keeleline ettevalmistus ja kõik rahvused on teretulnud.
Ootame rootsi keele ringi 3 – 6 aastaseid poisse ja tüdrukuid.
Rootsi keele tunnid toimuvad esmaspäeviti Kaarli lasteaia ruumides (Toompuiestee 4) kell 16.00 – 16.45
Rootsi keele ringi juhendab Eva-Tiina Põlluste.
Soovitav annetus: 28 eurot perioodis (7 nädalat). 


INGLISE KEELE ETTVALMISTUSRÜHM

Kaarli Koolis alustatakse esimses klassis A-keelena saksa keele õpet.
Inglise keele õpe algab kolmandas klassis.
2. klassi jooksul viiakse läbi ettevalmistav kursus, mis on soovitav kõigile 2. klassi õpilastele.

 

SAKSA KEEL TÄISKASVANUTELE (algkursus)

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad alustada saksa keele õppimisega.
Kursuse eesmärgiks on baassõnavara ja keele põhistruktuuridega tutvumine, omandamine ning praktiseerimine. Kursuse käigus arendatakse kõiki osaoskusi, ning põhirõhk on vestluse arendamisel. Kursuse lõppedes omandatakse oskused, mis aitavad lihtsamates igapäevase suhtluse situatsioonides toime tulla.
Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 17.30 koolimaja ruumides.
Juhendaja: Olga Pilate.
Soovitav annetus: 35 – 45 eurot perioodis (7 tundi) sõltuvalt grupi suurusest.

Kursuse sisu:
Tutvumine, kontaktide loomine
Tegevused (vaba aeg, töö)
Aja planeerimine (numbrid, kellaaeg, nädalapäevad jne.)
Pere ja sõbrad
Kodu
Poes
Toit, kohvikus
Orienteerumine (ruumis, linnas)
Tervis (kehaosad, arsti juures)

Grammatika:
Isikulised ja nimetavad asesõnad
Nimisõna (ainsus/mitmus)
Artikkel (der, die, das)
Tegusõnade pööramine olevikus, lihtminevik „olema“, „omama“, täisminevik
Lihtlause moodustamine, küsimuse moodustamine
Jah/ei lause
Modaaltegusõnad
Eessõnad daativi ja akusatiiviga
Käskiv kõneviis

Õppetöös kasutatakse õpetaja poolt valitud õpikut ning erinevaid lisamaterjale.