Puu, mis kannab head vilja

Kooli nõukogu

Kaarli Kooli nõukogu on alaliselt tegutsev kollegiaalne otsustuskogu, kelle ülesanne on jälgida ja aidata kaasa kooli õppe- ja kasvatustegevusele ning koolikorralduse arendamisele lähtudes laste arengust ja individuaalsusest ning teha sellesuunalist koostööd kooli pidaja ja personaliga.

Kaarli Kooli nõukogusse kuuluvad:

Signe Aus, kooli direktor;
Helen Treier, pedagoogide esindaja;
Tiina Laid, pedagoogide esindaja;
Livia Reidi, lapsevanemate esindaja;
Ludvig Tasane, lapsevanemate esindaja;
Kristel Kleinot, pidaja esindaja;
Meelis Holsting, pidaja esindaja.

Nõukogu kodukord

Lisaks tegutseb kooli juures Kaarli Kooli Lastevanematekogu, mis on avatud kõigile lapsevanematele, kes tahavad panustada meie kooli arengusse.

Oodatud KÕIGI lapsevanemate aktiivne liitumine ja vastavalt ajalistele võimalustele ka selles sisuline osalemine!

Ostukorv
Scroll to Top