Home » Loovusklubi

Loovusklubi

MUDILASTE LOOVUSRING

Loovus annab lapsele võimaluse ennast paremini väljendada, loominguliselt mõelda ja kujutlusvõimet kasutada. Lapse loovusele tähelepanu pöörates suurendame tema avatust uutele ideedele ja kogemustele ning tagame positiivse enesehinnangu kujunemise.

Arendame loovust läbi käelise tegevuse, kasutades erinevaid materjale –  saame teada, mis krabiseb, mis sahiseb, mis on käes pehme või mis tundub väiksele sõrmele kare.   Voolime, kleebime, värvime, meisterdame ning mängime erinevaid loovusmänge. Eesmärgiks ei ole tulemus, vaid ühine tegutsemisrõõm.

Loovusring on mõeldud 3-4 aastastele lastele.

Tunnid toimuvad kolmapäeviti Koidu majas (Koidu 12) kell 16.15 – 16.45 

Juhendaja Eva Maksimova.

Soovitav annetus 37 € perioodis (7 nädalat).
Esimene tund toimub 12. september kell 16.15


KÄSITÖÖRING LASTEAIALE

ÜHISE MEISTERDAMISE KÄIGUS VALMIVAD LASTE ENDI KUNSTITEOSED.
Kasutame paberit, värvi, savi, klaasi, vilti, puitu jne ning palju erinevaid tehnikaid. Pöörame tähelepanu materjalide taaskasutusele. Samuti ärgitame lapsi käsitööringis saadud ideid ja oskusi kodus kasutama. Rõõm oma kätega tehtust on alati suur!

Ootame käsitööringi 4 – 7 aastaseid poisse ja tüdrukuid.
Tunnid toimuvadneljapäeviti Kaarli maja lasteaia ruumideskell 16.00 – 17.30

Juhendaja Helen Treier.    

Soovitav annetus 37 eurot perioodis (7 nädalat). 
Esimene tund toimub 13. september kell 16.00

 

KUNSTIRING

Kaarli Kooli KUNSTIRINGi TEEMA (esimene poolaasta): 100 aastat Eesti kunsti – Eesti 100 aastane kunst.
Seome 2 lähtekohta: Eesti 100 aastane kunst + meid ümbritsev sügis ja tema rikkalik värvipalett.
Eesmärk: anda (kunstihuvilistele) lastele ülevaade Eesti kunstist läbi sajandi.
Õpetada märkama erisust (ja analüüsima) nii eri (ajastute) kunstistiilides kui (eri aastaaegade) värvides meie ümber.
Märksõnad:Muutumine – areng. Jäävad väärtused.

Sel aastal sai Eesti 100 aastaseks.
Vaatame, millne on olnud eesti kunst sellae aja jooksul – õpime nägema erinevusteelmise sajandi alguse ja tänapäeva visuaalse keele vahel.
Esimesel veerandil keskendume just maalikunstile: Igast kümnendist valime (valin) ühe kunstniku (kokku 10 vahemikus 1918 – 2018) laps (või grupp) saab “oma kunstniku”, kelle töid (ja elu uurida).
Arutleme – võrdleme.

Vaatleme ka sügisvärve looduses, õpime nägema, tunnetama ja vaatlema värve oma ümber, nende erinevust kevade, suve ja talve värvidest. Inspireerituna (valitud) kunstnikust ja tema maalist (stiil, teema, lugu) maalime (kas iga laps eraldi või gruppidena – sõltub laste arvust :)) ühe sügisvärvides pildi.

Kunstiringi on oodatud II, III, IV, V ja VI klassi lapsed.
Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Kunstiring toimub kolmapäevitiKaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15.15- 16.15

Kunstiringi juhendab Tiina Porgand.

Hind: 39 € periood (7 tundi);          
Esimene tund 12. septembril kell 15.15

                                        

DRAAMARING

Teater on mäng. Puhas mäng. Ja kes oskavad veel paremini mängida kui lapsed! Läbi mängu me õpime ja areneme. Teatriringis õpime, kuidas märgata teisi ja kuidas teha ennast märgatavaks, kuidas mängida üksi ja koos teistega, kuidas teha häält ja kuidas vaikida, kuidas jutustada lugusid ja kuidas kuulata teiste vahvaid jutte. Läbi rõõmu ja mängu saavad meist paremad inimesed!

Draamaringi on oodatud IV, V ja VI klassi lapsed.
Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Draamaring toimub reedeti Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15.15 – 16.15

Juhendab näitleja Lauli Otsar, kes on lõpetanud Lavakunstikooli 2016 aastal ja töötab Kuressaare Linnateatris. Ta on loonud kursusekaaslastega Teater KELMi.

Hind: 35 € periood (7 tundi);         
Esimene tund 14. septembril kell 15.15


LEGO-ROBOOTIKA

Robootikatundides tegeleme põhiliselt Lego WeDo 2.0 ja Lego EV3 robotitega: ehitame, programmeerime, õpime tundma mootorite ja andurite kasutamist erinevate praktiliste ülesannete  täitmise käigus. Robotite programmeerimisel kasutame tahvelarvuteid või sülearvuteid. 

Lego-robootikasse on oodatud II, III, IV, V ja VI klassi lapsed.
Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Lego-robootika toimub kolmapäeviti Kaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) algajatele kell 15.15 – 16.15 ja edasijõudnutele kell 16.15 – 17.15

Juhendab Marika Reinmets, robootikaõpetaja, Tartu Ülikooli informaatikadoktorant.

Hind:39 € periood (7 tundi);
Esimene tund 12. septembril kell 15.15ja kell 16.15

                                                      

MALE

Male mängimiseks ei ole vaja osta kallist varustust ega teha suuri investeeringuid. Vaja on vaid malelauda, nuppe ja saada aru mängureeglitest.Maleringis õpime male strateegiat ja keskendume nuppude käikudele. Õpime selgeks mõne lihtsama avangu. Selleks, et osaleda maleringis, ei pea oskama käike ja olema enne malet õppinud.

Maleringi on oodatud III, IV, V ja VI klassi lapsed.
Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Malering toimub teisipäevitiKaarli Kooli ruumides (Toompuiestee 4) kell 15.15

Male ringi juhendab Joosep Grents.

Hind: 35 € periood (7 tundi);          
Esimene tund 11. september kell 15.15


AHAA-klubi

Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Klubi toimub esmaspäeviti kell 15.30 – 16.30 Kaarli koolis vanuses I – III klass, soovi korral vanemad ka. Tunnid toimuvad erinevatele klassidele erladi. Kui registreerujaid on vähem, siis toimub ühendatud klubi kõikidele klassidele.

Aeg võib periooditi olla pisut erinev (sõltuvalt juhendaja võimalustest), püüame siiski nii palju kui võimalik hoida esialgset toimumisaega.

Iga perioodi kohta antakse enne ka täpsemat infot.
Maksumus: ~ 39 eurot ühe perioodi eest (koos kõigi vahenditega).

 

Teemad:
I periood 01. september – 20. oktoober 2018
MALE
Male mängimiseks ei ole vaja osta kallist varustust ega teha suuri investeeringuid. Vaja on vaid malelauda, nuppe ja saada aru mängureeglitest.
Maleringis õpime male strateegiat ja keskendume nuppude käikudele. Õpime selgeks mõne lihtsama avangu. Selleks, et osaleda maleringis, ei pea oskama käike ja olema enne malet õppinud.

Juhendaja JOOSEP GRENTS

 

II periood 29. oktoober – 20. detsember 2018
PUUTÖÖ
 

III periood 07. jaanuar – 22. veebruar 2019
FILMIRING
 

IV periood 04. märts – 18. aprill 2019
MÕTTEMÄNGUD
 

V periood  29. aprill – 11. juuni 2019
LOODUSTEADUSED
 
Kõik juhendajad on oma eriala spetsialistid.


OHOO-klubi

Igas perioodis toimub 7 ringitundi kestusega 60 minutit.

Klubi toimub neljapäeviti koguduse maja väikeses saalis kell 15.30 – 16.30 vanuses I – III klass.

Aeg võib periooditi olla pisut erinev (sõltuvalt juhendaja võimalustest), püüame siiski nii palju kui võimalik hoida esialgset toimumisaega.

Iga perioodi kohta antakse enne ka täpsemat infot.

Maksumus: ~ 39 eurot ühe perioodi eest (koos kõigi vahenditega).

 

Teemad:
I periood 01. september – 20. oktoober 2018
LOOVLIIKUMINE

Kursusel avastame tantsu ja tantsu loomise maailma läbi liikumismängude ja -harjutuste. Lapsed saavad kogeda liikumisrõõmu, avastada ennast läbi liikumiste loomise ning suhelda kaaslastega läbi koos liikumise. Areneb teadlikkus kehast ja kehalistest võimalustest. Areneb oskus viibida kaaslastega ühes ruumis, teda jälgida, temaga arvestada, teda hoida.Läbi ise liikumise loomise ja esitamise arenevad eneseväljendusoskus ja – julgus.Läbi tantsulise liikumise arenevad aja- ja ruumitaju ning rütmitunne. Tutvume võimlemisega, võimlemise vahenditega ja kasutame neid erinevates mängudes. Märksõnad meie seitsme kohtumise vältel: liikumisrõõm, mäng, kujude ja neist tantsu loomine, partnerlus, tasakaal, täpsus, rütmid, lastele omased liikumised.

Juhendaja LAURABELL KABRITS

II periood 29. oktoober – 20. detsember 2018
NÄITEKUNST

III periood 07. jaanuar – 22. veebruar 2019
Nukuteatriring “Igal asjal on hing”

IV periood 04. märts – 18. aprill 2019
KÄSITÖÖ

V periood 29. aprill – 11. juuni 2019
PÄRIMUSTANTS

 
Kõik juhendajad on oma eriala spetsialistid.