Home » Personali nõupidamised

Personali nõupidamised

Lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolekud õppeaasta 2018-2019 I poolaastal:

18.09.2018 kell 17:30, 30.10.2018 17:30, 27.11.2018 17:30.
II poolaasta lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolekute toimumise ajad lepitakse kokku 3.-4.01.2019 toimuvas kogu kollektiivi ühises seminaris. 

 

Kooli pedagoogilise nõukodu koosolekud õppeaasta 2018-2019 I poolaastal:

19.09.2018 15:15, 17.10.2018 15:15, 21.11.2018 15:15, 12.12.2018 15:15.
II poolaasta kooli pedagoogilise nõukogu koosolekute toimumise ajad lepitakse kokku 3.-4.01.2019 toimuvas kogu kollektiivi ühises seminaris. 

 

Kooli õppenõukogu koosolekud õppeaasta 2018-2019 I poolaastal:

19.09.2018 17:00. II poolaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud veebruaris, juunis ja augustis.