Home » Personali nõupidamised

Personali nõupidamised

Lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolekud õppeaasta 2019/2020. õppeaastal:

24.09.2019 17:30, 29.10.2019 17:30, 26.11.2019 17:30, 28.01.2020 17:30, 18.02.2019 17:30, 24.03.2020 17:30, 28.04.2020 17:30, 19.05.2020 17:30.

 

Kooli pedagoogilise nõukogu koosolekud 2019/2020. õppeaastal:

16.09.2019 15:20, 14.10.2019 15:20, 18.11.2019 15:20, 09.12.2019 15:20, 20.01.2020 15:20, 17.02.2020 15:20, 16.03.2020 15:20, 13.04 2020 11:30, 18.05.2020 15:20.

 

Kooli õppenõukogu koosolekud õppeaasta 2019-2020 I poolaastal:

16.09.2019 17:00. II poolaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud veebruaris, juunis ja augustis ja nende täpne toimumise aeg lepitakse kokku kollektiivi ühises seminar-laagris 2.-3.01.2020.