Puu, mis kannab head vilja

Personali nõupidamised

Lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolekud õppeaasta 2021/2022. õppeaastal:

28.09.2021 17:00, 19.10.2021 17:00, 30.11.2020 17:00, 25.01.2021 17:00, 22.02.2021 17:00, 29.03.2022 17:00, 19.04.2021 17:00, 24.05.2021 17:00.

 

Kooli pedagoogilise nõukogu koosolekud õppeaasta 2021/2022. I poolaastal:

27.09.2021 15:20, 25.10.2021 10:00, 22.11.2020 15:20. Lasteaia ja kooli ühiskoosolekud toimuvad Kaarli Kooli talveseminaris 04.-05.2022, kus lepitakse kokku II poolaasta pedagoogilise nõukogu koosolekute toimumise ajad.

Aineõpetajate koosolekud õppeaasta 2021/2022. I poolaastal: 06.09.2021 15:20, 04.10.2021 15:20, 01.11.2021 15:20, 29.22.2021 15:20. II poolaasta aineõpetajate koosolekute toimumise ajad lepitakse kokku kogu kollektiivi ühises seminar-laagris 04.-05.2022.

Kooliosa koosolekud õppeaasta 2021/2022. I poolaastal: 20.09.2021 15:20, 18.10.2021 15:20, 15.11.2021 15:20, 06.12.2021 15:20. II poolaasta kooliosa koosolekute toimumise ajad lepitakse kokku kogu kollektiivi ühises seminar-laagris 04.-05.2022.

 

Kooli õppenõukogu koosolekud õppeaasta 2021/2022 I poolaastal:

04.10.2021 15:20. II poolaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud veebruaris, juunis ja augustis ja nende täpne toimumise aeg lepitakse kokku kogu kollektiivi ühises seminar-laagris 04.-05.2022.

Shopping Cart
Scroll to Top