Home » Pidaja

Pidaja

Kaarli Koguduse Lasteaed-Põhikooli pidajaks on EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus.
Pidaja osaleb aktiivselt kooli sisulises ja füüsilises arengus ning tihe ja tegus koostöö toimib vastastikku mõlemas suunas.

Kaarli Koguduse kodulehekülg