Puu, mis kannab head vilja

Koostööpartnerid

Kaarli Kooli kõige lähem ja otsesem koostööpartner on Kaarli kogudus.
Toimib igapäevane ja tegus koostöö kooli arendustegevuses ja igapäevase elu korraldamisel.
Kogudus kujundab ja hoiab kooli väärtusruumi ning annab väärtuskasvatuse õpetusliku aluse.
Meile on väga oluline vahetu kontakt kiriku kui pühakojaga, kus tähistada kiriku- ja kooliaasta tähtsamaid sündmuseid. Samuti loob see võimaluse kasutada kirikuruumi väärtuskasvatuse tundide läbiviimiseks.

*

Aktiivne partnerlus ja koostöö toimib teiste Eesti kristlike koolidega. Seda nii otse koolide vahel kui ka Eesti Kristlike Erakoolide Liidu kaudu. Korraldatud on ühiseid arutelusid, konverentse, ettevõtmisi, aga toetatud üksteist ka suhetes riigi ja omavalitsustega.

*

Kaarli Kooli järelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium.  Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

*

25. detsembril 2012 allkirjastati vastastikune koostööleping Rocca al Mare Kooliga.
Oleme vastastikku üksteise arengut toetanud läbi aastate. Praegusel hetkel toimib koostöö läbi gümnaasiumi valikainete.

*

Saksa keele õppimise ja õpetamise alal on Kaarli Koolil kaks peamist koostööpartnerit.

Goethe Instituut on üle maailma tegutsev Saksa Liitvabariigi kultuuriinstituut, mille eesmärgiks on edendada saksa keelt ja tegeleda rahvusvahelise kultuurialase koostööga. Kaarli Kooliga teeb Tallinna Goethe Instituut koostööd õpetajate täiendõppe, varajase võõrkeeleõppe ja saksa kultuuri tutvustamise alal.

Saksa Liitvabariigi Välismaise Koolihariduse Keskus on Kaarli Koolile abiks õpilaste saksa keele taseme testimisel vastavalt Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendile.

*

Oleme praktikabaasiks mitmetele ülikoolidele ja ametikoolidele nii kodu- kui ka välismaal.
Juba aastakümneid oleme teinud tihedat koostööd soomlastega.
Üks pikemaajalisi partnereid meile selles valdkonnas on STEP KOULUTUS, mille vahendusel jõuavad meieni praktikandid erinevatest Soome õppeasutustest.
STEP KOULUTUS koolidega teeme koostööd nii õpilaste praktikabaasiks olemisel, kui ka õpetajate- ja õpilastevahelise koostöö kaudu.

Tallinna Ülikool, kus meie õpilased saavad käia teaduslaborites ja kellele oleme ka praktikabaasiks.

*

Teeme koostööd EL programmiga Erasmus + .Viimane projekt, milles osalesime oli “Functional methods in teaching and therapy”. Tegime koostööd spetsialistidega Soomest, Kreekast, Rumeeniast, Hispaaniast ja Itaaliast.

*

Riesenkampff Stiftung on sihtasutus, mis tegutseb Berliinis baltisaksa perekondade Riesenkampff ja von Maydell eestvedamisel. Sihtasutus loodi eesmärgiga aidata vähekindlustatud lapsi ja peresid Baltimaades. Riesenkampff Stiftung toetab Baltikumis tegutsevaid organisatsioone rahaliste ja muude toetusvahenditega. Sihtasutus toetab Kaarli Kooli koolimaja ehitamisel ja klassiruumide sisustamisel. Lisaks toetatakse vähekindlustatud perekondi õppemaksude tasumisel.

 Koostööpartnerid
Ostukorv
Scroll to Top