Puu, mis kannab head vilja
Koostööpartnerid

Koostööpartnerid

Kaarli Kooli kõige lähem ja otsesem koostööpartner on Kaarli kogudus.
Toimib igapäevane ja tegus koostöö kooli arendustegevuses ja igapäevase elu korraldamisel.
Kogudus kujundab ja hoiab kooli väärtusruumi ning annab väärtuskasvatuse õpetusliku aluse.
Meile on väga oluline vahetu kontakt kiriku kui pühakojaga, kus tähistada kiriku- ja kooliaasta tähtsamaid sündmuseid. Samuti loob see võimaluse kasutada kirikuruumi väärtuskasvatuse tundide läbiviimiseks.

*

Aktiivne partnerlus ja koostöö toimib teiste Eesti kristlike koolidega. Seda nii otse koolide vahel kui ka Eesti Kristlike Erakoolide Liidu kaudu. Korraldatud on ühiseid arutelusid, konverentse, ettevõtmisi, aga toetatud üksteist ka suhetes riigi ja omavalitsustega.

*

Kaarli Kooli järelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium.  Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee.

*

25. detsembril 2012 allkirjastati vastastikune koostööleping Rocca al Mare Kooliga.

*

Saksa keele õppimise ja õpetamise alal on Kaarli Koolil kaks peamist koostööpartnerit.

Goethe Instituut on üle maailma tegutsev Saksa Liitvabariigi kultuuriinstituut, mille eesmärgiks on edendada saksa keelt ja tegeleda rahvusvahelise kultuurialase koostööga. Kaarli Kooliga teeb Tallinna Goethe Instituut koostööd õpetajate täiendõppe, varajase võõrkeeleõppe ja saksa kultuuri tutvustamise alal.

Saksa Liitvabariigi Välismaise Koolihariduse Keskus on Kaarli Koolile abiks õpilaste saksa keele taseme testimisel vastavalt Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendile.

*

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva raames ellu kutsutud projekti “Igal lapsel oma pill” viidi ellu aastatel 2015-2018 ning selle raames soetati ligi 3000 pilli muusikaharidusasutustele üle Eesti.
Kaarli Kool sai selle projekti raames 2018. aastal toetust viiuli ja trummikomplekti jaoks.

Koostööpartnerid

*

Oleme praktikabaasiks mitmetele ülikoolidele ja ametikoolidele nii kodu- kui ka välismaal.
Üks pikemaajalisi partnereid meile selles valdkonnas on Soome Seurakuntaopisto,
mille vahendusel jõuavad meieni praktikandid järgmistest õppeasutustest:
Turun Kristillinen Opisto
Kalajoen Kristillinen Opisto
Kaustisen Evangelinen Opisto
Portaanpään Kristillinen Opisto
Jyväskylän Kristillinen Opisto

*

Riesenkampff Stiftung on sihtasutus, mis tegutseb Berliinis baltisaksa perekondade Riesenkampff ja von Maydell eestvedamisel. Sihtasutus loodi eesmärgiga aidata vähekindlustatud lapsi ja peresid Baltimaades. Riesenkampff Stiftung toetab Baltikumis tegutsevaid organisatsioone rahaliste ja muude toetusvahenditega. Sihtasutus toetab Kaarli Kooli koolimaja ehitamisel ja klassiruumide sisustamisel. Lisaks toetatakse vähekindlustatud perekondi õppemaksude tasumisel. 

 
 Koostööpartnerid
Shopping Cart
Scroll to Top