Home » Huvitegevus

Huvitegevus

Lisaks õppetegevusele pakutakse Kaarli Kooli õpilastele ja lasteaia lastele võimalust osaleda erinevates huviringides, mis toetavad lapse igakülgset arengut.
Vabade kohtade olemasolul võtame vastu lapsi ka väljaspoolt.


KIRIKUKOOL

Kaarli koguduse pühapäevakool


MUUSIKASTUUDIO

 • Laul
 • Pilliõpe
 • Solfedžo


LOOVUSKLUBI

 • Kunsti- ja käsitööringid
 • Draamaring
 • Lego-robootika
 • Malering
 • OHOO-klubi
 • AHAA-klubi


KEELEKLUBI

 • Rootsi keel
 • Saksa keel
 • Inglise keel


JUHUU-SPORDIKLUBI

 • Liikumisringid
 • Tüdrukute võimlemisrühmad
 • Capoeira
 • Jalgpalliring
 • Rahvatants