Home » Muusikastuudio

Muusikastuudio

BEEBIKOOL

Läbi muusika, liikumise, laulu ja kunstitegevuste avastame koos maailma.  Saame suuremaks, targemaks ning julgemaks. Areneb tähelepanuvõime, keskendumisvõime, eneseväljendamis- ja suhtlemisoskus ning julgus.
Beebikool on mõeldud 0,6–3 aastastele lastele. Lapsed osalevad tunnis koos vanematega.
Tunnid toimuvad teisipäeviti Koidu maja saalis (Koidu tn 12) kell 11.15-11.45
Beebikooli juhendab Kaili Tšernov.
Soovitav annetus 20 eurot (4x) kuus.
Esimene tund 19. septembril kell 11.15


MUDILASTE MUUSIKARING

Mudilaste muusikaring ootab 3 aastaseid lapsi laulma, liikuma ja pilli mängima! Koos laulame toredaid lastelaule ning mängime liikumis- ja laulumänge. Teeme tutvust kehapilliga ning erinevate rütmipillidega. Pöörame tähelepanu muusika kuulamisele ning loovliikumisele, mille kaudu avastame muusikamaalima, et seda läbi väikeste esinemiste ka teistega jagada. Läbi muusikaliste tegevuste areneb mälu, esinemisjulgus, suhtlemisoskus ning muusikaline eneseväljendusoskus.
Tunnid toimuvad esmaspäeviti Koidu maja saalis (Koidu 12) kell 16.00–16.35
Muusikaringi juhendab Kaili Tšernov.
Soovitav annetus 27 eurot perioodis (7 nädalat). 
Esimene tund toimub 11. september kell 16.00


MUDILASKOOR

Mudilaskoor annab võimaluse 4-7 aastastele poistele ja tüdrukutele koos laulda, mängida, liikuda, pilli mängida ning muusikat kuulata. Läbi erinevate mänguliste tegevuste arendame nii rütmitunnet kui ka viisitaju.
Lisaks laulmistele Kaarli koguduses (advendikontsert, EV aastapäev, emadepäeva jumalateenistus), oleme osalenud ka praostkonna suurematel muusikaüritustel (vaimulik laulupäev ning lastekooride kontsert). 
Tunnid toimuvad teisipäeviti koguduse maja saalis (Toompuiestee 4) kell 16.00 – 16.45
Mudilaskoori juhendab Kaili Tšernov.
Soovitav annetus 27 eurot perioodis (7 nädalat). 
Esimene tund toimub 12. septembril kell 16.00

 


SOOLOLAUL

Soololaulus keskendub iga laulja enda repertuaarile. Solistidele pakume erinevaid esinemisvõimalusi ning ärgitame tegelema ka omaloominguga. Soololaulu tundides  tegeleme õpilasele meelepäraste laulude õppimisega ning keskendume ühtlasi ka väga erinevatele hingamis- ja hääleharjutustele. Kogu õppeprotsess sõltub lauluhuvilise eeldustest ja võimalustest, mida ilmestab väga mitmekesine repertuaar klassikast tänapäevani.
Õpetaja Jana Abzalon.
Tunnid 1 korda nädalas 45 minutit.

Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 individuaaltund 18 eurot.

 

MUUSIKASTUUDIO PILLIÕPE

Klaver

Klaveri algõpetus ning mänguoskuste edasiarendamine. Õpitakse improviseerima erinevates stiilides. Õpilased saavad mängida ka ansamblites nii omavahel kui õpetajaga. Lisaks tundidele toimuvad mitmed esinemised.
Õpetaja Piia Härmson.
Õpetaja Anna Smirnova.
Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 individuaaltund 18 eurot.


Plokkflööt

Flöödiringis omandatakse plokkflöödimängu oskus olenevalt õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest ettevalmistusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instrumendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatakse osavõtja soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu.
Õpetaja Kerstin Laanemets.
Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 individuaaltund 19 eurot.


Flööt

Flöödiringis omandatakse flöödimängu oskus olenevalt õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest ettevalmistusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instrumendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatakse osavõtja soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu.
Õpetaja Kerstin Laanemets.
Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 individuaaltund 19 eurot.


Kitarr

Kitarriõpet on võimalik saada algtasemest kuni profitasemeni välja. Esimesed paar aastat toimub üldine kitarri- ja muusikaõpe ning kitarritehnikate arendamine. Õpitakse kitarrimängu aluseid – häälestamine, akordid ja sõrmitsemine ning hiljem õpitakse mängima erinevaid muusikapalu nii sooloesituses, kui ka ansamblis.  
Õpetaja Hendrik Soon.
Õpetaja Teet Velling.
Tunnid 1 kord nädalas rühmatunnina (2-3 last korraga) või individuaaltund.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 grupitund 10 eurot; individuaaltund 15 eurot.


Viiul, Suzuki meetodi alusel

Viiulitunnid toimuvad kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund. Suzuki meetodi järgi õppides on väga oluline koostöö lapsevanemaga. Vanem osaleb koos lapsega tundides, õpib ka ise algtasemel pilli mängima ja aitab last kodusel harjutamisel. Esialgu õpime pillimängu kuulmise ja matkimise teel, peagi lisandub ka noodiõpetus. Eesmärk on õppimisest, ühisest tegevusest ja musitseerimisest rõõmu tunda, õpilased osalevad Eesti Suzuki Ühingu kontsertidel ja laagris. Lähemalt saab Suzuki meetodist lugeda www.suzukimuusika.ee
Õpetaja Riina Lõhmus.
Tunnid kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund. Tunni pikkus 30 minutit.
Tundide toimumise aeg esmaspäeval, kolmapäeval või reedel kella 13 – 17-ni kokkuleppel õpetajaga.
Hind: 1 individuaaltund ja 1 grupitund nädalas, 90 eurot kuus (8 tundi).


Väikekannel

Väikekannel on hea pill, et juhatada laps muusika juurde ja pakkuda talle mängulist eduelamust. Pealtnäha pisikene pill peidab endas hulganisti mänguvõimalusi. Seda saab kasutada laulude saatmisel, sellega saab mängida õrnasid lugusid kuulamiseks ja sellega saab mängida ka tantsumuusikat. Pillil on ka väärikas ajalugu ja tema vanuseks loetakse umbes paarituhandet aastat. Tunnis tutvume kahe põhilise mängutehnikaga- noppimistehnika ja katmistehnika, teeme selgeks põhiakordid ning õpime mängima erinevaid lugusid. Lisaks saavad lapsed natukene rohkem teada kanneldest üldse ning kuulame tunnis CD pealt ka teisi mängijaid ning erinevaid kandletüüpe. 

Eestis on pärimusmuusika aasta-aastalt aina enam populaarne ning väikekannelt mängida osates on võimalik suviti liituda ka mitmete toredate laagritega, kus oma oskusi täiendada saab ning lisaks uusi toredais sõpru võib leida. Minu kui õpetaja jaoks on kandlemäng ja kandleõpetus võimalus laste silmad särama panna ning anda lastele juurde julgust, rõõmu ja eneseusku. Ootan kõiki huvilisi kanneldama!:) 

Õpetaja Astrid Nõlvak
Grupitunnid üks kord nädalas kaks akadeemilist tundi järjest (2×45 min). Grupitunnis 10 last. Täpne aeg lepitakse kokku õpetaja ja lapsevanematega.
Hind: 2 grupitundi nädalas, 60 eurot kuus (8 tundi).


Löökriistad

Pakume võmalust õppida meie huvikoolis löökpille. Löökriistadel mängitakse orkestrites, ansamblites ja rock bändides. Löökpille saavad õppida kõik soovijad alates 7ndast eluaastast. 
Õpetaja Kaarel Raidam.
Tunnid 1 kord nädalas rühmatunnina.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 grupitund 10 eurot.

 
Ansamblimäng

Pakume järgmisel aastal pilliõppe õpilastele võimalust õppida ansamblimängu. Ansamblimäng on koosmängu vorm, mis sobib erinevate võimete ja mängutasemega õpilasele. Koosmusitseerimine annab kollektiivse töö kogemuse, õpetab arvestama partneriga. Ansamblimängu saab praktiseerida iga saadet vajava instrumendiga, samuti erinevate koosseisudega ansamblites. Ansamblimäng soodustab loovuse arengut ja muusikalise väljenduse julgust. Oluline on kuulmise järgi mängimine, transponeerimine, improviseerimine.

Täpsema info saadame huvi olemasolul.

 
Solfedžo

Solfedžo toetab otseselt  lapse pilliõpinguid. Tunnis tutvub laps süvendatult noodiõpetusega ja muusikateooriaga. Õpime nooti lugema ja noodijoonestikule kirjutama. Samuti arendame muusikalist kuulmist, intoneerimise puhtust ning laulmisoskust. Läbi musitseerimise kasvab lapse muusikaline silmaring, arenevad muusikalised võimed, julgus olla loov, kasvab  huvi ja rõõm musitseerimise ning muusika vastu.
Õpetaja Kaili Tšernov.
Tund 1 kord nädalas.
Kohustuslik kõigile pilliõpilastele alates 2. õppeaastast, soovi korral ka 1. õppeaastast.
Hind 21 eurot perioodis (7 tundi).