Home » Muusikastuudio

Muusikastuudio


MUDILASTE MUUSIKARING

Mudilaste muusikaring ootab 3 aastaseid lapsi laulma, liikuma ja pilli mängima! Koos laulame toredaid lastelaule ning mängime liikumis- ja laulumänge. Teeme tutvust kehapilliga ning erinevate rütmipillidega. Pöörame tähelepanu muusika kuulamisele ning loovliikumisele, mille kaudu avastame muusikamaalima, et seda läbi väikeste esinemiste ka teistega jagada. Läbi muusikaliste tegevuste areneb mälu, esinemisjulgus, suhtlemisoskus ning muusikaline eneseväljendusoskus.
 
Tunnid toimuvad esmaspäeviti Koidu maja saalis (Koidu 12) kell 16.00–16.35

Muusikaringi juhendab Kaili Tšernov.

Soovitav annetus 29 eurot perioodis (7 nädalat). 
Esimene tund toimub 10. september kell 16.00


MUDILASKOOR

Mudilaskoor annab võimaluse 4-7 aastastele poistele ja tüdrukutele koos laulda, mängida, liikuda, pilli mängida ning muusikat kuulata. Läbi erinevate mänguliste tegevuste arendame nii rütmitunnet kui ka viisitaju.

Lisaks laulmistele Kaarli koguduses (advendikontsert, EV aastapäev, emadepäeva jumalateenistus), oleme osalenud ka praostkonna suurematel muusikaüritustel (vaimulik laulupäev ning lastekooride kontsert). 2015. aasta suvel osalesime vaimulikul laulupeol Tartus.

Tunnid toimuvad teisipäeviti koguduse maja saalis (Toompuiestee 4)kell 16.00 – 16.45

Mudilaskoori juhendab Kaili Tšernov.

Soovitav annetus 29 eurot perioodis (7 nädalat). 
Esimene tund toimub 11. septembril kell 16.00


SOOLOLAUL

Laulutunnid on mõeldud muusikaliste eeldustega ja hääle arendamisest huvitatud 7 – 14 aastastele lastele. Õppetöö eesmärgiks on laiendada muusikalist silmaringi, treenida häälejuhtimise oskust ja vastupidavust ning arendada muusikalist eneseväljendust. Õpperepertuaariks on lastelaulud, edasijõudnutele muusikali-  ja poplaulud ning klassikaline muusika.
 
Õpetaja Liivi Põldmäe.
Õpetaja Jana Abzalon.

Tunnid 1 korda nädalas 45 minutit.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.

Hind:1 individuaaltund 19 eurot.

MUUSIKASTUUDIO PILLIÕPE

Klaver

Klaveri algõpetus ning mänguoskuste edasiarendamine. Õpitakse improviseerima erinevates stiilides. Õpilased saavad mängida ka ansamblites nii omavahel kui õpetajaga. Lisaks tundidele toimuvad mitmed esinemised.
Õpetaja Piia Härmson.
Õpetaja Anna Smirnova.
Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 individuaaltund 19 eurot.


Plokkflööt

Flöödiringis omandatakse plokkflöödimängu oskus olenevalt õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest ettevalmistusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instrumendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatakse osavõtja soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu.
Õpetaja Kerstin Laanemets.
Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 individuaaltund 19 eurot.


Flööt

Flöödiringis omandatakse flöödimängu oskus olenevalt õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest ettevalmistusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instrumendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatakse osavõtja soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks harrastusmuusiku tasemel. Õpitakse ka ansamblimängu.
Õpetaja Kerstin Laanemets.
Tunnid 1-2 korda nädalas 45 minutit.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 individuaaltund 19 eurot.


Kitarr

Kitarriõpet on võimalik saada algtasemest kuni profitasemeni välja. Esimesed paar aastat toimub üldine kitarri- ja muusikaõpe ning kitarritehnikate arendamine. Õpitakse kitarrimängu aluseid – häälestamine, akordid ja sõrmitsemine ning hiljem õpitakse mängima erinevaid muusikapalu nii sooloesituses, kui ka ansamblis.  
Õpetaja Hendrik Soon.
Õpetaja Teet Velling.
Tunnid 1 kord nädalas rühmatunnina (2-3 last korraga) või individuaaltund.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: grupitund (2 õpilast) 15 eurot (alates 3 õpilasest) 12 eurot; individuaaltund 19 eurot.


Viiul, Suzuki meetodi alusel

Viiulitunnid toimuvad kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund. Suzuki meetodi järgi õppides on väga oluline koostöö lapsevanemaga. Vanem osaleb koos lapsega tundides, õpib ka ise algtasemel pilli mängima ja aitab last kodusel harjutamisel. Esialgu õpime pillimängu kuulmise ja matkimise teel, peagi lisandub ka noodiõpetus. Eesmärk on õppimisest, ühisest tegevusest ja musitseerimisest rõõmu tunda, õpilased osalevad Eesti Suzuki Ühingu kontsertidel ja laagris. Lähemalt saab Suzuki meetodist lugeda www.suzukimuusika.ee
Õpetaja Riina Lõhmus.
Tunnid kaks korda nädalas – üks individuaaltund ja üks grupitund. Tunni pikkus 30 minutit.
Tundide toimumise aeg esmaspäeval, kolmapäeval või reedel kella 13 – 17-ni kokkuleppel õpetajaga.
Hind: 1 individuaaltund ja 1 grupitund nädalas, 90 eurot kuus (8 tundi).


Väikekannel

Väikekannel on hea pill, et juhatada laps muusika juurde ja pakkuda talle mängulist eduelamust. Pealtnäha pisikene pill peidab endas hulganisti mänguvõimalusi. Seda saab kasutada laulude saatmisel, sellega saab mängida õrnasid lugusid kuulamiseks ja sellega saab mängida ka tantsumuusikat. Pillil on ka väärikas ajalugu ja tema vanuseks loetakse umbes paarituhandet aastat. Tunnis tutvume kahe põhilise mängutehnikaga- noppimistehnika ja katmistehnika, teeme selgeks põhiakordid ning õpime mängima erinevaid lugusid. Lisaks saavad lapsed natukene rohkem teada kanneldest üldse ning kuulame tunnis CD pealt ka teisi mängijaid ning erinevaid kandletüüpe. 

Eestis on pärimusmuusika aasta-aastalt aina enam populaarne ning väikekannelt mängida osates on võimalik suviti liituda ka mitmete toredate laagritega, kus oma oskusi täiendada saab ning lisaks uusi toredais sõpru võib leida. Minu kui õpetaja jaoks on kandlemäng ja kandleõpetus võimalus laste silmad särama panna ning anda lastele juurde julgust, rõõmu ja eneseusku. Ootan kõiki huvilisi kanneldama!:) 

Õpetaja Astrid Nõlvak
Grupitunnid üks kord nädalas kaks akadeemilist tundi järjest (2×45 min). Grupitunnis 10 last. Täpne aeg lepitakse kokku õpetaja ja lapsevanematega.
Hind: 2 grupitundi nädalas, 48eurot kuus (8 tundi).

Karmośka

Karmoška on viimasel ajal saanud populaarseks pilliks nii pärimusmuusika kontsertidel kui ka erinevatel tantsupidudel. Pilli on oma väikese mõõdu tõttu hea kõikjale kaasa võtta ning kuna pill võimaldab mängida nii minooris, kui mažooris, pakus see ka mitmeid mänguvõimalusi. Kui tahaksid osata akordionit, aga see tundub liiga keeruline, on karmožka sinu pill. Akordioniga on sarnane see, et ühe nupu all olenemata lõõtsa mängusuunast on 1 heli (lõõtspillil näitkes on lõõtsa kokku lükates ühe nupu all 1 heli, aga lõõtsa lahku tõmmates juba sama nupu all hoopis teine noot). Karmoška võib olla lõbus peohing või hoopis nukker igatseja, mis viib sind kuhugi kaugusse (meenutagem “Sinist vagunit” ja Genat ning Potsatajat). See on pisike pill, aga suure hingega ning vajadusel ka valju häälega. Kursuse jooksul omandab õpilane erinevaid mängutehnikaid ning suudab mängida eriilmelisi lugusid eri tempodes nii tantsuks kui kuulamiseks.

Tunnis osalemine eeldab A-karmoška olemasolu.

ÕpetajaAstrid Nõlvak
Grupitunnid üks kord nädalas kaks akadeemilist tundi järjest (2×45 min). Grupitunnis 6 last. Täpne aeg lepitakse kokku õpetaja ja lapsevanematega.
Hind: 2 grupitundi nädalas, 80 eurot kuus (8 tundi)

Löökriistad

Pakume võmalust õppida meie huvikoolis löökpille. Löökriistadel mängitakse orkestrites, ansamblites ja rock bändides. Löökpille saavad õppida kõik soovijad alates 7ndast eluaastast.

Õpetaja Hans Kristjan Pikani.
Tunnid 1 kord nädalas rühmatunnina või individuaaltunnina.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 paaristund 15 eurot. 1 grupitund (alates 3 lapsest) 12 eurot. Individuaaltund 19 eurot.

 
Ansamblimäng

Pakume järgmisel aastal pilliõppe õpilastele võimalust õppida ansamblimängu. Ansamblimäng on koosmängu vorm, mis sobib erinevate võimete ja mängutasemega õpilasele. Koosmusitseerimine annab kollektiivse töö kogemuse, õpetab arvestama partneriga. Ansamblimängu saab praktiseerida iga saadet vajava instrumendiga, samuti erinevate koosseisudega ansamblites. Ansamblimäng soodustab loovuse arengut ja muusikalise väljenduse julgust. Oluline on kuulmise järgi mängimine, transponeerimine, improviseerimine.

 
Õpetaja Teet Velling.
Tunnid 1 kord kahe nädala jooksul rühmatunnina.
Täpne aeg lepitakse kokku konkreetselt õpetaja ja lapsevanemaga.
Hind: 1 grupitund 12 eurot.

 
Solfedžo

Solfedžo toetab otseselt  lapse pilliõpinguid. Tunnis tutvub laps süvendatult noodiõpetusega ja muusikateooriaga. Õpime nooti lugema ja noodijoonestikule kirjutama. Samuti arendame muusikalist kuulmist, intoneerimise puhtust ning laulmisoskust. Läbi musitseerimise kasvab lapse muusikaline silmaring, arenevad muusikalised võimed, julgus olla loov, kasvab  huvi ja rõõm musitseerimise ning muusika vastu.
Õpetaja Kaili Tšernov.
Tund 1 kord nädalas.
Kohustuslik kõigile pilliõpilastele alates 2. õppeaastast, soovi korral ka 1. õppeaastast.
Hind 25 eurot perioodis (7 tundi).