Puu, mis kannab head vilja

Vastuvõtt

10. klassi õppima asuda soovijatel palume täita õpilaskandidaadi ankeet  ja esitada oma praeguse kooli 8. klassi tunnistus ja 9. klassi hinneteleht koos kiituste ja märkamistega. Dokumendid tuleb esitada PDF-formaadis e-posti aadressile info@kaarlikool.ee.

Avaldust ja sisseastumiseks vajalikke dokumente saab esitada kuni 10. märtsini.

 
10. klassi vastuvõtu ajakava:

26. jaanuar kuni 10. märts – õpilaskandidaadi avalduse ja sisseastumisdokumentide  esitamine.

14. märts – sisseastumistest.

Test koosneb küsimustest, mis hõlmavad teadmisi matemaatikast, eesti keelest, füüsikast, sotsiaal ja loodusainetest, samuti on testis küsimusi üldise silmaringi ja kultuurivaldkonna kohta. Küsimustele vastamiseks on aega 60 minutit. Test sooritatakse koolimajas. Õpilaskandidaadid tulevad kooli kokkulepitud ajal hajutatult ja väikestes rühmades.

Alates 28. märtsist – perevestlused. Vestluste täpsed toimumisajad teatatakse kandidaatidele isiklikult.

Alates 22. aprillist – õpilaskandidaatidele õpilaskohtade pakkumine. 

Koha vastuvõtmisest või sellest loobumisest palume kirjalikku kinnitust viie tööpäeva jooksul.

Kuni 23. juuni 2022 – põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe esitamise tähtaeg.

 

Shopping Cart
Scroll to Top