Puu, mis kannab head vilja
Kool

Kool

Sirguva inimese veendumus elu väärtusest ja eksistentsi tähendusest sünnib sellest kogemusest, et tema enda olemasolu on väärtuslik. Sellise kogemuse tekitamine on meie meelest kasvatuse tähtsaim ülesanne.

Laps on ainulaadne isiksus, kes valmistub koos meiega oma eluks. Tema ainulaadsust võib toetada vaid armastuse, austuse ja usalduse õhkkonnas. Seepärast lähtub meie kasvatus teisi kuuldavõtvast ja arvestavast  põhimõttest nagu õunapuu, kes annab endast kõik, et kasvatada täisväärtuslikke vilju.

Siit tuleneb ka meie moto: puu, mis kannab head vilja.

Kaarli Kool on lasteaed-põhikool, mis hõlmab 5 lasteaiarühma ja põhikooli.
Põhikool alustas 2013. aasta sügisel 1. klassiga ja kasvab igal aastal ühe klassi võrra kujunedes täiemahuliseks 9-klassiliseks põhikooliks.
Kool töötab ühe klassiga igas vanuserühmas, klasside suuruseks on keskmiselt 20 õpilast.

Õppesüsteemi järgi jaotub Kaarli Kool neljaks osaks:

  • lasteaed (1,5-7-aastased lapsed),
  • I kooliaste (1.-3. klass),
  • II kooliaste (4.-6. klass),
  • III kooliaste (5.-9. klass).

Kooli juhtimise eest vastutavad direktor ja õppejuht. Töökorraldus jaguneb kaheks struktuuriosaks lasteaia ja põhikooli vahel, kes korraldavad oma tegevust küll eraldi, aga koostööprintsiibist lähtuvalt.

Scroll to Top