Home » Õppemaks

Õppemaks

Kaarli Kooli rahastatakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavatest toetustest; õppemaksust ning juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest.
Õppemaksu suurus kujuneb kooli tegelikest kuludest lähtuvalt, eesmärgiks ei ole kasumi saamine.

Õppemaksu suuruse määrab Kooli pidaja.
Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus.

Õppemaksu suurus lapsevanemale on 950 eurot aastas.
Õppemaks ei kata toiduraha, koolivormi ning isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide maksumust.
Õpilaskoha kinnitamiseks tasutakse 140 eurot ettemaksuna juunis ning ülejäänu 9 võrdse kuumaksuna (90.- eurot) õppeaasta jooksul (september – mai).
Õppemaksu tasumine toimub Kooli pidaja esitatud arve alusel. Soovi korral on võimalik tasuda ka pikema perioodi eest.

Õppemaksu soodustusi määrab võimalusel Kooli pidaja.

Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele saab õppemaksult tasutud tulumaksu järgneval aastal maksuametilt tagasi.

 

Toidutasu 2018/2019 õppeastal:

Lõunasöök: 1,95€ (riigi toetus 1,00 ja lapsevanem maksab 0,95).
Õhtuoode: 1,15€