Puu, mis kannab head vilja
Õppemaks

Õppemaks

Kaarli Kooli rahastatakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavatest toetustest; õppemaksust ning juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest.
Õppemaksu suurus kujuneb kooli tegelikest kuludest lähtuvalt, eesmärgiks ei ole kasumi saamine.

Õppemaksu suuruse määrab Kooli pidaja.

Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus.

Õppemaksu suurus alates 01.09.2022 on 1265 eurot aastas.

Õppemaks ei kata toiduraha, koolivormi ning isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide maksumust.
Õpilaskoha kinnitamiseks tasutakse 185 eurot ettemaksuna juunis ning ülejäänu 9 võrdse kuumaksuna 120 eurot õppeaasta jooksul (september kuni mai).
Õppemaksu tasumine toimub Kooli pidaja esitatud arve alusel. Soovi korral on võimalik tasuda ka pikema perioodi eest.

Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele saab õppemaksult tasutud tulumaksu järgneval aastal maksuametilt tagasi.

Õppemaksu soodustused majanduslikult vähem kindlustatud peredele:

  • Kaarli Kooli direktoril on õigus lapsevanema või lapse seadusliku esindaja avalduse alusel teha õppemaksu tasumisel soodustusi;
  • kooli direktoril on õigus vabastada lapsevanem või lapse seaduslik esindaja osaliselt või täielikult õppemaksu maksmise kohustusest;
  • soodustuste tegemisel on aluseks perekonna majanduslik olukord.

Lisaks on kooli pidajal õigus luua õppetoetusi ja stipendiume.

Toidutasu 2022/2023 õppeastal:

  • Lõunasöök: 2,80€ (riigi toetus 1,00 ja lapsevanem maksab 1,80€).
  • Õhtuoode: 1,85€
Shopping Cart
Scroll to Top