Puu, mis kannab head vilja

Õppemaks

Kaarli Kooli rahastatakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavatest toetustest; õppemaksust ning juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest.
Õppemaksu suurus kujuneb kooli tegelikest kuludest lähtuvalt, eesmärgiks ei ole kasumi saamine.

Õppemaksu suuruse määrab kooli pidaja.

Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus.

Õppemaksu suurus alates 01.09.2024 on 1680 eurot aastas.

Õppemaks ei kata toiduraha, koolivormi ning isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppematerjalide maksumust.
Õpilaskoha kinnitamiseks tasutakse ettemaks 250 eurot juunis ning ülejäänu kas 9 või 11 võrdse kuumaksuna aasta jooksul.

Samuti on võimalik valida kooli toetaja leping, mille puhul saab pere valida täiendava summa, mis lisatakse igakuiselt õppemaksule. Sellega toetab lapsevanem kooli üldist arengut ning loob vähemkindlustatud peredele võimaluse õppetasu soodustuse saamiseks.

Õppemaksu tasumine toimub Kooli pidaja esitatud arve alusel. Soovi korral on võimalik tasuda ka pikema perioodi eest.

Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele saab õppemaksult tasutud tulumaksu järgneval aastal maksuametilt tagasi.

Õppemaksu soodustused majanduslikult vähem kindlustatud peredele:

  • Kaarli Kooli direktoril on õigus lapsevanema või lapse seadusliku esindaja avalduse alusel teha õppemaksu tasumisel soodustusi;
  • kooli direktoril on õigus vabastada lapsevanem või lapse seaduslik esindaja osaliselt või täielikult õppemaksu maksmise kohustusest;
  • soodustuste tegemisel on aluseks perekonna majanduslik olukord.

Lisaks on kooli pidajal õigus luua õppetoetusi ja stipendiume.

Toidutasu 2023/2024 õppeastal:

  • Lõunasöök: 3,1€ (riigi toetus 1,00 ja lapsevanem maksab 2,1€).
  • Õhtuoode: 2€
Ostukorv
Scroll to Top