Puu, mis kannab head vilja

Õppetöö

Õppetöö

 • Gümnaasiumis on tähtsal kohal õpilase iseseisvus, isikliku vastutuse võtmine, enesejuhtimine ja motiveeritus. 
 • Õppimine toimub laiapõhjaliste ja lõimitud kohustuslike kursuste ning õpilase individuaalsest huvist ja arengust lähtuvate valikkursuste kaudu.
 • Lisaks õpitulemustele väärtustame õpiprotsessi ennast, iseseisva töö oskust, eesmärgistatust, ajaplaneerimist jms.
 • Õpiprotsessi toetame mentorlussüsteemi, motivatsioonivestluste ja võimalusega koolielus kogeda juhtimis- ja koostööprotsesse.
 • Õppeprotsess koosneb auditoorsest, iseseisvast ja praktilisest õppetööst (laborid, õppekäigud, teemapäevad jms). Oma tegevustes kasutame parimaid võimalikke metoodikaid ja teaduspõhiseid lähenemisi õppimisele ja õpetamisele. Koostööd teeme erinevate haridus-, teadus- ja kultuuriasutustega. 
 • Vaimse tervise toetamiseks on meie koolis võimalik pöörduda eripedagoogi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja kaplani poole.
 • Peame oluliseks hingeharidust ja sellega seonduvat juhendamist, et igal õpilasel oleks võimalus mõtestada igapäevaelu olulisi küsimusi koos juhendajaga.

Grupimentorluse kaudu

 • analüüsitakse ja arendatakse õpi- ja ajajuhtimisoskuseid,
 • seatakse eesmärke ja leitakse teid nende saavutamiseks,
 • õpitakse ja harjutatakse meeskonnatöö- ja juhtimisoskuseid.

Individuaalse mentorluse kaudu 

 • juhendatakse õpilase individuaalset arengut,
 • toetatakse vaimse tervise ja tasakaalu hoidmist,
 • arendatakse isikuomadusi,
 • toetatakse õpilase vaimset kasvamist.

Tundide ajad gümnaasiumis:

I tund 09.00 10.20

II tund 10.35 11.55

III tund 12.10 13.30

13.30 söögivahetund

IV tund 14.15 15.00

V tund 15.15 16.35

Perioodid ja vaheajad 2023/2024 õppeaastal:

01.09.2023 – 20.10.2023 I periood
21.10.2023 – 29.10.2023 I vaheaeg

30.10.202320.12.2023 II periood
21.12.2023 – 07.01.2024 II vahaeg

08.01.2024 – 23.02.2024 III periood
24.02.2024 – 03.03.2024 III vaheaeg

04.03.202419.04.2024 IV periood
20.04.2024 – 28.04.2024 IV vaheaeg

29.04.202412.06.2024 V periood
Shopping Cart
Scroll to Top