Puu, mis kannab head vilja

Õppemaks

Kaarli Kooli lasteaeda rahastatakse kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavatest toetustest; õppemaksust ning juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest.
Õppemaksu suurus kujuneb Kaarli Kooli tegelikest kuludest lähtuvalt, eesmärgiks ei ole kasumi saamine.

Õppemaksu suuruse määrab Kaarli Kooli pidaja.

Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus.

Õppemaksu suurus 2023/24 õppeaastal aiarühmas on 554 eurot kuus ja sõimerühmas 574 eurot (3 päeva nädalas 509 eurot), millest arvestatakse maha kohaliku omavalitsuste toetuse summa. 

Õppemaks ei kata toiduraha.

Õppemaksu tasumine toimub Kooli pidaja esitatud arve alusel. Soovi korral on võimalik tasuda ka pikema perioodi eest.

Õppemaksu soodustusi määrab võimalusel Kaarli Kooli pidaja.

Vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele saab õppemaksult tasutud tulumaksu järgneval aastal maksuametilt tagasi.

Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr. 20 “Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord” § 4 lg 2 ja § 15³ alusel saavad vanemad taotleda õppemaksu tasumise toetust, kui peres on kaks või enam last, kes käivad eralasteaias. Eralasteaias käivate laste vanematel tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid. Õppemaksu toetuse taotluse saab vanem esitada haridusameti iseteeninduskeskkonnas info.haridus.ee/lasteaiakoht või saata digiallkirjaga taotlus Exceli formaadis (kirja manuses) Tallinna Haridusameti e-posti aadressile haridusamet@tallinnlv.ee koos eralasteaia õppemaksu arve ja arve tasumist tõendava maksekorraldusega. Toetuse ülemmäär ühe lapse kohta on võrdne munitsipaallasteaia kohatasuga, mis on 2021 aastal 71,25 eurot kuus. Taotlust saab esitada kolm kuud tagasiulatuvalt.

Toidutasu 2023/2024 õppeaastal:

kogu päev (hommikusöök, lõuna, oode) – 4,8€
ilma hommikusöögita 3,60€

Eelolevatest summadest arvestatakse maha omavalitsuse poolne toidutoetus.

Ostukorv
Scroll to Top