Home » Kirikukool

Kirikukool

Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioonon meie koguduses taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme järjepidevalt tegutsenud juba üle kahekümne aasta.

Iga perekond peab tähtsaks teatud moraalseid väärtusi. Kahjuks ei ole kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes Eesti lasteasutustes võimalik tundma õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid. 

Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad ning neid tähtsaks peavad. 
Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.

Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ruumides. Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3-15 aastat. Rühmas on keskmiselt 10 – 15 last.  Hetkel tegutseb kaks vanuserühma. 
Õpetajateks on vajaliku väljaõppe saanud koguduse liikmetest vabatahtlikud töötegijad.

Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.

 

KAARLIKESE KIRIKUKOOLI I TSÜKKEL 2018
„Püha maa“
Püha maa – püha kellele ja miks? Juured – iisraeli rahva ajalugu. Millises kultuuris kasvas ja tegutses Jeesus? Püha maa nüüd ja praegu.


7. oktoober kell 12.00
Tund: Sissejuhatus aastasse ja tsükli teemasse.

13. oktoober kell 11.00 Perekohvik
14. oktoober kell 10.00 Lõikustänupüha perejumalateenistus ja sügislaat.

21. oktoober Tundi ei toimu. Vaheaeg.

28. oktoober kell 12.00 Tund.

4. november kell 12.00 Tund.

11. november kell 12.00 Tund.

18. november kell 12.00 Tund.

24. november kell 11.00 Perekohviku perepäev

2. detsember kell 12.00 I tsükli lõpetamine. Advendiküünalde süütamine.

6. detsember kell 17.30 Kaarlikese advendikontsert Kaarli kirikus.

10. detsember Tundi ei toimu.

16. detsember Kirikukooli jõuluüritus.

24. detsember kell 13.00 Perejumalateenistus Kaarli kirikus.

 

EELTEATED:

II tsükli esimene tund toimub 13. jaanuaril 2019 kell 12.00 .