Home » Kirikukool

Kirikukool

Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioonon meie koguduses taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme järjepidevalt tegutsenud juba üle kahekümne aasta.

Iga perekond peab tähtsaks teatud moraalseid väärtusi. Kahjuks ei ole kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes Eesti lasteasutustes võimalik tundma õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid. 

Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad ning neid tähtsaks peavad. 
Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.

Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12.00 koguduse maja ruumides. Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3-15 aastat. Rühmas on keskmiselt 10 – 15 last.  Hetkel tegutseb kaks vanuserühma. 
Õpetajateks on vajaliku väljaõppe saanud koguduse liikmetest vabatahtlikud töötegijad.

Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.

 

KAARLIKESE KIRIKUKOOLI II TSÜKKEL 2018-2019
„Sinu usk on sind aidanud“

 

13. jaanuar kell 12.00 Tund

19. jaanuar kell 11.00 Perekohvik

20. jaanuar kell 12.00 Tund

27. jaanuar kell 12.00 Tund

2. – 3. veebruar Kaarlikese talvelaager Vodjal

9. veebruar kell 11.00 Perekohvik

10. veebruar kell 12.00 Tund

17. veebruar kell 12.00 Tund

24. veebruar Eesti sünnipäeva tähistamine

3. märts II tsükli lõpetamine

 

EELTEATED:

9. märts kell 11.00 Perekohvik

III tsükli esimene tund toimub 10. märtsil 2019 kell 12.00 .