Home » Kirikukool

Kirikukool

Kirikukooli (pühapäevakooli) traditsioon on Kaarli koguduses taaselustatud juba 1989. aastast. Seega oleme järjepidevalt tegutsenud juba peaaegu kolmkümmend aastat. Kahjuks ei ole kristlikke väärtushinnanguid ning ristiusu põhitõdesid enamikes Eesti haridusasutustes võimalik tundma õppida. Seda olulist lünka püüame oma kirikukoolis täita. Piiblilugusid, lapse suhet Jumalaga ja teiste inimestega, kiriku ajalugu, moraali ja eetika küsimusi ning paljusid teisi teemasid käsitletakse vastavalt lapse vanusele läbi rühmatöö, vestluse ja mängu. Loomulikult kuulub asja juurde käeline tegevus ja muusika. Ühiselt tähistame kirikuaasta pühasid. 

Eelkõige on Kirikukool mõeldud luterliku kirikusse kuuluvate perekondade lastele, kuid tulla võivad ka kõik need, kes nende teemade vastu lihtsalt huvi tunnevad ning neid tähtsaks peavad. 
Tegevus toimub tsükliõppena. Sama temaatika on teatud perioodi ajal käsitlemisel kõigis vanuserühmades eale sobiva metoodikaga.

Tunnid toimuvad nädalavahetustel – pühapäeviti kell 12.00 Kaarli koguduse maja ruumides.
Kirikukooli ootame lapsi vanuses 3-15 aastat. Rühmas on keskmiselt 10 last. 
Õpetajateks on vajaliku väljaõppe saanud koguduse liikmetest vabatahtlikud töötegijad.

Kirikukool on osalejatele tasuta, soovi korral saab teha vabatahtliku annetuse.

Kirikukooli tegevus toimub kolmes rühmas.

MUDILASRÜHMA sõbralikku seltsi ootame eelkooliealisi kuni 6-aastasi lapsi.
Juhendajad Eda Gebruk ja Luule Halliste.

LASTERÜHMA vahvasse ja lõbusasse seltskonda ootame lapsi alates koolieast st  6/7. eluaastast.
Juhendajad Eva Maksimova ja Anu Kaup.

NOORTERÜHMA ootame uudishimulikke noori alates 11. eluaastast.
Juhendajad Diane Starkopf, Signe Aus ja Mari-Ann Oviir.

 

PROGRAMM:
III TSÜKKEL 2017/18 õa
„Paluge, siis teile antakse“

11. märts kell 12.00 Tund

18. märts kell 12.00 Tund

25. märts kell 12.00 Tund

30. märts Tallinna kirikute ristiteerännak.

31. märts kell 16.00 – 18.00 Munadevärvimistalgud.

1. aprill kell 10.00 Ülestõusmispühad kogudusega.

8. aprill kell 12.00 Tund

15. aprill kell 12.00 Tund

21. aprill Kaarlikese perepäev

6. mai III tsükli lõpetamine

13. mai kell 10.00
Emadepäeva perejumalateenistus ja tunnistuste jagamine.