Puu, mis kannab head vilja

FIN

Kaarli Kool (Kaarlen seurakunnan päiväkoti-alakoulu) on kristillinen yksityiskoulu, jonka perustana on kristillinen elämänkatsomus. Kouluun kutsutaan erityisesti perheitä, jotka pitävät kasvatuksessa tärkeänä kristillistä maailmankatsomusta ja kristillisiä arvoja, riippumatta kuulumisesta johonkin seurakuntaan.

Tehtävämme on on auttaa ja tukea lapsen kasvua hänen oman ikätasonsa suuntaisesti, samalla ottaen huomioon hänen oman persoonaallisuutensa. Varttuvan ihmisen ymmärrys elämän arvosta ja olemassaolon merkityksestä syntyy, kun hän kokee oman elämänsä arvokkaana.  Kasvatuksen tehtävä on tarjota näitä kokemuksia.

Lapsen arvoa ja ainutkertaisuutta voi tukea rakkauden, arvostamisen ja luottamuksen ilmapiirissä, sen vuoksi Kaarli Kool’in kasvatuksen perustana on  toisia kuuleva ja arvostava ihminen. Koulu on kuin omenapuu, joka antaa kaikkensa, kantaakseen arvokkaita hedelmiä. Tästä juontuu myös meidän koulumme motto: puu, joka kantaa hyvää hedelmää.  

Kaarli Kooli perustan muodostaa kolme pilaria: ympäristö, kokemus ja tiedot sekä ihmisen fyysinen, henkinen ja älyllinen kasvu, jotka ovat yhtä tärkeitä.

Koulumme historia ulottuu aina 1800-luvulle, jolloin Johann Heinrich Braschen tuella saatiin Liivalaia kadulle talo, jossa vuonna 1880 –luvulla avattiin Pienten Lasten Hoitopaikka. Siellä opetettiin myös suurempia lapsia, joille opetettiin Raamatun lukemista, matematiikkaa, saksan- ja venäjänkieltä, käsityötä ja musiikkia. Koulu toimi 60 vuotta, aina siihen saakka kun “vapauttajat” sulkivat sen.   

Vuonna 1918 perustettiin Kaarlen Yksityinen Lukio, jonka arvopohjana oli kristillinen kasvatus ja yleisinhimillisyys. Myös tämä koulu sai toimia vuoteen 1936 asti.  

Kaarlen Seurakunnan Päiväkodin toiminta alkoi vuonna 1995, jolloin seurakuntaan koottiin kouluun valmistava ryhmä, joka kokoontui kolme kertaa viikossa. Vähitellen tästä muodostui seurakunnan päiväkoti. Vuodesta 1998 lähtien sillä on ollut Viron Opetusministeriön myöntämä koulutuslupa.     

Kristillistä kasvatusta arvostavia perheitä on ollut yhä enemmän, lapsia on ollut tulossa päiväkotiin jopa enemmän kuin on voitu ottaa vastaan. Vuonna 2008 elokuussa siunattiin käyttöön Koidu-kadulla päiväkodin uudet tilat, jotka oli saatu johtohenkilöiden suuren innon ja työn tuella. Syksyllä 2009 avattiin päiväkotiin myös pienten lasten seimiryhmä.   

Päiväkodin yhteydessä keskusteltiin vuosia samanlaisen, kristillisen oppimisympäristön jatkumisesta myös koulussa. Ennen kaikkea kiinnostus heräsi niiden vanhempien keskuudessa, jotka toivoivat lastensa koulutien jatkuvan seurakunnan ja päiväkodin yhteydessä. Vuonna 2013 Opetus- ja Tiedeministeriö myönsi koulutusluvan Kaarli Kool’ ile, joka siitä asti kattaa sekä päiväkodin kuin alakoulun. Syyskuun ensimmäisenä päivänä 2013 aloitti koulussamme 1. luokka ja joka vuosi otetaan vastaan uusi ensimmäinen luokka, kunnes koulu kasvaa kokonaiseksi peruskouluksi. Koulussa on yksi luokka kutakin ikäryhmää varten ja luokassa on keskimäärin 20 oppilasta. Koulun arkipäivä ja työ perustuvat  kristilliselle maailmakatsomukselle ja kristillisille arvoille.     

Meidän koulumme erityisyys on kristillinen ympäristö, oppiminen yhdessä sekä yhteishengessä – koulu on kokonaisuus joka suhteessa. Opettaminen on järjestetty yleisopetuksen periaatteen mukaan, tärkeänä painotamme käytännönläheistä tekemistä ja opetuskäytänteitä.    

Kaarli Kooli  opetus jaksotuu seuraavasti:

  1. Päiväkoti (1,5 –7-vuotiaat lapset)
  2. I kouluaste (I-III luokat)
  3. II kouluaste (IV-VI luokat)
  4. III kouluaste (VII- IX luokat) 
Ostukorv
Scroll to Top